60-lecie traktatów rzymskich – zjednoczona Europa a zdrowie publiczne

The Lancet. What has Europe ever done for health? Lancet 2017;389:1165 (dostępny pełen tekst)

Mija 60  lat od podpisania traktatów rzymskich  ustanawiających m.in.  Europejską Wspólnotę Gospodarczą (później Wspólnotę Europejską i Unię Europejską – EU).

Artykuł redakcyjny na łamach pisma Lancet poświęcony jest polityce zdrowotnej w tym kontekście.

Autorzy podkreślają skuteczność EU w określonych obszarach:

– regulacje przeciwnikotynowe

– poparcie dla tworzenia przez profesjonalne organizacje europejskich wytycznych postępowania w wielu stanach chorobowych

– niedawno utworzone Europejskie sieci referencyjne (European Reference Networks, ESR)  diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy cierpią na choroby rzadkie lub inne skomplikowane przypadki kliniczne

– Europejska Agencja Leków (European Medicines Agency,  EMA) z siedzibą w Londynie

– DG SANTE — Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności w Brukseli

– Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ( European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) w Sztokholmie

– Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, EFSA (European Food Safety Authority) w Parmie

Autorzy omawiają wyzwania zdrowotne stojące przed EU wynikające z przemian epidemiologicznych i demograficznych oraz wielochorobowości z powodu przewlekłych chorób somatycznych i zaburzeń psychicznych.

Opracowano na podstawie: Lancet, 25 marca 2017

Marcin Kargul

0 replies on “60-lecie traktatów rzymskich – zjednoczona Europa a zdrowie publiczne”