Częstość i pory spożywania posiłków – implikacje dla zdrowia kardiometabolicznego

Marie-Pierre St-Onge i wsp. Meal Timing and Frequency: Implications for Cardiovascular Disease Prevention: A Scientific Statement From the American Heart Association.  Circulation. 2017;135:e96-e121 (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano stanowisko naukowe American Heart Association dotyczące tytułowego zagadnienia. Autorzy podkreślają, że:

1. Opuszczanie śniadań wiąże się z gorszym zdrowiem kardiometabolicznym

– 74% osób  nie jedzących śniadań (vs 41%) nie wypełniało dziennego zapotrzebowania na witaminy i minerały

– w metaanalizie  9 badań (n=19108) rzadsze jedzenie śniadań kojarzyło się ze wzrostem ryzyka nadwagi i otyłości o 75%

– są doniesienia, że opuszczanie śniadań wiąże się z ryzykiem cukrzycy, dyslipidemii, nadciśnienia i chorób sercowo-naczyniowych

2. Częstsze posiłki są korzystne

– osoby spożywające co najmniej 4 posiłki (vs 3 i mniej) miały o 45% niższe ryzyko otyłości (po skorygowaniu o całkowite przyjmowanie kalorii, wiek, płeć, aktywność fizyczną).

– częstsze posiłki kojarzą się z niższymi wartościami cholesterolu całkowitego i LDL

3. Jedzenie późno jest niekorzystne

– w badaniu szwedzkim późne posiłki wiązały się z częstszym o 62% występowaniem otyłości

Zdaniem autorów zagadnienia te wymagają dalszych badań, ale już dziś  można wyciągnąć wniosek, że zwracanie uwagi na porę i częstość posiłków może prowadzić do poprawy w zakresie kardiometabolicznych czynników ryzyka.

Opracowano na podstawie: Circulation, 31 stycznia 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Częstość i pory spożywania posiłków – implikacje dla zdrowia kardiometabolicznego”