Leki kardioprotekcyjne wpływają na nasilenie i powikłania ostrych zespołów wieńcowych, do których dojdzie mimo leczenia

A Tofield. Cardioprotective medications linked to reduced myocardial infarction severity. Eur Heart J (2017) 38 (8): 537 (dostępny pełen tekst)

Ostre zespoły wieńcowe (OZW) są bardzo znaczącą przyczyną zgonów na świecie. Wytyczne zalecają stosowanie leków o działaniu kardioprotekcyjnym: statyn, inhibitorów ACE/ARB, leków przeciwpłytkowych i beta blokerów. Wiadomo, że leki te zmniejszają ryzyko OZW i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych, natomiast mniej wiadomo, czy korzyści kliniczne  odnoszą też osoby, u których dojdzie do OZW mimo leczenia.

Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w piśmie PLoS ONE omówiona  w European Heart Journal.

Autorzy chińscy wykorzystali dane z badania Clinical Pathways for Acute Coronary Syndromes—Phase 2 (CPACS-2). Do analizy włączono kolejnych 14790 pacjentów z OZW hospitalizowanych w 75 szpitalach w latach 2007-2010. 7501 badanych miało wcześniej rozpoznaną chorobę sercowo-naczyniową.

Oceniano  ciężkość OZW przy przyjęciu (rodzaj OZW, ciśnienie skurczowe < 90 mm Hg, akcja serca > = 100/min) a także występowanie podczas hospitalizacji arytmii oraz poważnych incydentów sercowo-naczyniowych (major adverse cardiovascular events, MACE: zgony ze wszystkich przyczyn, niezakończone zgonem zawały, dorzuty zawału i udary).

Uprzednie stosowanie  każdego z wymienionych rodzajów leczenia wiązało się z istotnym statystycznie zmniejszeniem nasilenia OZW oraz  rzadszym występowaniem arytmii i MACE. Wyniki były zbliżone dla osób z i bez rozpoznanej uprzednio choroby sercowo-naczyniowej.

Przykładowo, w analizie wieloczynnikowej uwzględniającej m.in. płeć, wiek, czynniki ryzyka i wywiad, stosowanie leczenia przed wystąpieniem OZW wiązało się z redukcją MACE w trakcie hospitalizacji dla poszczególnych grup leków:

– ACE-i/ARB o 41% (OR 0.59, 95% CI 0.46–0.76)

– statyn o 27% (0.73; 0.57–0.94)

– leków przeciwpłytkowych o 30% (0.70; 0.58–0.84)

– beta-blokerów o 30% (0.70; 0.55–0.89)

W opinii pierwszej autor badania, Dr Min Li:

Nasze wyniki sugerują, że  korzyści z tych leków wykraczają poza prewencję OZW. Mogą one także zmniejszać nasilenie choroby oraz częstość wewnątrzszpitalnych zdarzeń niepożądanych u osób, u których rozwinie się OZW mimo przyjmowania leków.

Natomiast zdaniem Prof. Michela Komajdy, byłego prezydenta European Society of Cardiology:

Wiemy, ze wielu pacjentów po zawale przerywa przyjmowanie leków o działaniu prewencyjnym. Musimy bardziej zachęcać ich do przestrzegania zaleceń oraz pomagać  w przyjmowaniu  prozdrowotnego stylu życia.

Opracowano na podstawie: European Heart Journal, 28 lutego 2017

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Leki kardioprotekcyjne wpływają na nasilenie i powikłania ostrych zespołów wieńcowych, do których dojdzie mimo leczenia”