Nowotwory – jak się zmieniły globalne i regionalne wskaźniki zapadalności i umieralności w ostatnich dekadach?

Global, Regional, and National Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life-years for 32 Cancer Groups, 1990 to 2015.  A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study. JAMA Oncol. Published online 

W JAMA Oncology opublikowano raport w ramach projektu  Global Burden of Disease Cancer Collaboration, poświęcony nowotworom na świecie w latach 1990-2015, na podstawie danych ze 195 krajów.

W 2015 r. rozpoznano 17,5 milionów nowych przypadków nowotworów, 8,7 milionów osób zmarło z powodów nowotworowych a wskaźnik lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY, disability adjusted life-years) wyniósł 208.3 milionów.

Pomiędzy latami 2005 i 2015 liczba nowych przypadków raka wzrosła o 33%. Na wzrost ten składały się;

– wzrost populacji: 12,6%

– starzenie się populacji: 16,4%

– wzrost standaryzowanego względem wieku wskaźnika zapadalności: 4,1%

W 2015 r. wśród mężczyzn najwięcej było przypadków raka prostaty (1,6 miliona) a najwięcej zgonów z powodu raka płuc (1,2 miliona). U kobiet najwięcej było przypadków raka piersi (2,4 miliona) i zgonów też z tego powodu (523 000).

Standaryzowane względem wieku wskaźniki zapadalności zwiększyły się w 174 z 195 krajów ale standaryzowane względem wieku wskaźniki umieralności zmniejszyły się w 140 z 195 krajów. Wzrost umieralności dotyczył głównie krajów afrykańskich.

Globalna liczna  zgonów nowotworowych zmniejszyła się istotnie dla chłoniaka Hodkina a nieistotnie statystycznie dla raka przełyku, żołądka i przewlekłej białaczki szpikowej.

Zdaniem autorów można oczekiwać dalszego zwiększania się liczby diagnozowanych nowotworów co będzie obciążeniem dla systemów opieki zdrowotnej. Istotne jest optymalne alokowanie środków na prewencję, wczesne rozpoznanie oraz leczenie, czemu służą regionalne dane o obciążeniach związanych z nowotworami.

Przedstawione dane pokazują, że możliwe są postępy w walce a nowotworami, ale jednocześnie istnieje pole do znaczącej poprawy w odniesieniu do prewencji, zwłaszcza poprzez zwalczanie palenia, szczepienia, promocję zdrowej diety i aktywności fizycznej.

Opracowano na podstawie: JAMA Oncology, grudzień 2017

Marcin Kargul

TAGI:
0 replies on “Nowotwory – jak się zmieniły globalne i regionalne wskaźniki zapadalności i umieralności w ostatnich dekadach?”