Przewidywana długość życia do roku 2030 – komentarz

Ailiana Santosa. A better world towards convergence of longevity? Lancet online (dostępny pełen tekst)

Pracę na temat zmian przewidywanej długość życia do roku 2030 komentarzem opatrzyła Ailiana Santosa (Centre for Demographic and Ageing Research, Umeå University, Szwecja).

Autorka zwraca uwagę, że tego typu badania mają duże znaczenie przy planowaniu opieki zdrowotnej i społecznej oraz  kwestii związanych z ekonomią i emeryturami.

Wydłużenie średniej długości życia wynika  przede wszystkim z redukcji umieralności niemowląt i osób w młodym wieku oraz stopniowego opóźniania zgonów osób w starszym wieku.

Przedstawione szacunki oparte są na niedoskonałych modelach predykcyjnych, nie uwzględniają takich nieoczekiwanych wydarzeń jak epidemie czy konsekwencje zmian klimatycznych, a także migracje i kryzysy ekonomiczne.

W pracy oryginalnej podane, że jest z 50% prawdopodobieństwem średnia przewidywana długość życia w chwili urodzenia (life expectancy at birth) u kobiet w 2030 r. w niektórych krajach zbliży się do lub przekroczy  90 lat – czyli wartość  jeszcze niedawno uznawaną za  maksymalną. W zdecydowanej większości krajów przewiduje  się także zmniejszenie różnicy w długości życia między kobietami i mężczyznami.

Raport Global Health 2035 zakłada zbliżenie wskaźników zdrowotnych pomiędzy krajami o wysokim, średnim i niskim dochodzie („grand convergence”). Praca w piśmie  Lancet dostarcza poszczególnym  rządom  wartościowych danych do planowania inwestycji w opiekę zdrowotną nakierowanych na poprawę tych wskaźników, np. na redukcję zgonów z powodu chorób infekcyjnych i umieralności okołoporodowej.

Opracowano na podstawie: Lancet, 21 lutego 2017

Marcin Kargul

 

 

 

 

 

 

0 replies on “Przewidywana długość życia do roku 2030 – komentarz”