Jak zmieni się przewidywana długość życia do roku 2030?

Vasilis Kontis, Majid Ezzati i wsp.  Future life expectancy in 35 industrialised countries: projections with a Bayesian model ensemble. Lancet 2017;389:1323–1335 (dostępny pełen tekst)

W piśmie Lancet opublikowano pracę poświęconą przyszłym  zmianom oczekiwanej  długości życia   w krajach rozwiniętych. Analizę przeprowadzili badacze z Imperial College w Londynie we współpracy z WHO.

Przy użyciu 21 modeli statystycznych autorzy opracowali przewidywania dla roku 2030 dla  35 krajów, w których dostępne są wysokiej jakości dane statystyczne.

W 2030 r.  według szacunków największa średnia przewidywana długość życia w chwili urodzenia (life expectancy at birth) będzie:

– dla kobiet w Korei Płd. (90,8 lat) Francji (88,6 lat) i Japonii (88,4 lat)

– dla mężczyzn w Korei Płd. (84,1 lat), Australii (84 lata) i Szwajcarii  (84 lata)

Dla Polski szacunki wynoszą odpowiednio 84 i 80,4 lat.

Zwracają uwagę stosunkowo niskie wskaźniki w USA (83,3 i 79,5 lat). Już obecnie są one niższe niż w innych krajach rozwiniętych, a w 2030 r. będą podobne jak np. w Meksyku.

W USA przewiduje się także jeden z niższych przyrostów długości życia w porównaniu do roku 2010.

Największe wzrosty przewiduje się u kobiet w Korei Płd. (6,6 lat) i Słowenii (4,7 lat) a u mężczyzn na Węgrzech (7,5 lat) i w Korei Płd. (7 lat).

W Polsce przyrosty przewiduje się na odpowiednio 4 lata  u kobiet i 5,4 lat u mężczyzn.

Zdaniem badaczy, sytuacja w Korei Płd. jest odzwierciedleniem stałej poprawy warunków ekonomicznych prowadzącej m.in. do lepszego odżywiania w dzieciństwie, a także do poprawy dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej. Z kolei w USA znaczenie mają nierówności społeczne i brak uniwersalnego dostępu do opieki zdrowotnej. W tym kraju są także są najwyższe spośród państw rozwiniętych wskaźniki zabójstw, otyłości  oraz umieralności okołoporodowej matek i dzieci.

W opinii głównego badacza, Majida Ezzati :

Nasze przewidywania wydłużenia życia są odzwierciedleniem sukcesów opieki zdrowotnej i zdrowia publicznego. Jednakże ważne jest, aby wprowadzane były regulacje wspierające starzejącą się populację. W szczególności potrzebujemy wzmocnienia systemów opieki społecznej i zdrowotnej oraz wypracowania modeli alternatywnych, jak opieka domowa wspomagana technologią.

Opracowano na podstawie: Lancet, 21 lutego 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Jak zmieni się przewidywana długość życia do roku 2030?”