Dlaczego kobiety częściej chorują na depresję?

Christine Kuehner. Why is depression more common among women than among men? Lancet Psychiatry 2017;4:146–158

Najważniejsze przesłania z  artykułu zamieszczonego w Lancet Psychiatry to:

  • Depresja jest częstsza w kobiet w stosunku 2:1. Taki rozkład rozpoczyna się już w okresie dojrzewania i trwa do podeszłego wieku. Jest również podobny w krajach o zróżnicowanym dochodzie.
  • Hipoteza, że różnice między płciami wynikają z częstszego rozpoznawania i leczenia depresji u kobiet nie wydaje się mieć potwierdzenia.
  • Za różnice mogą odpowiadać czynniki genetyczne, ale dotychczasowa wiedza na ten temat jest skąpa. Nie zidentyfikowano genów podatności na chromosomie X.
  • U dziewcząt w okresie dojrzewania znaczenie może mieć wpływ hormonów płciowych.
  • Niewielka część kobiet może być szczególnie wrażliwa na fluktuacje stężeń hormonów w okresach przedmenstruacyjnym, okołoporodowymi i okołomenopauzalnym.
  • U kobiet częściej występuje depresja atypowa, z objawami hiperfagii i  hipersomni, zmęczenia i obniżenia energii. Charakteryzuje ją mniejsza aktywacja osi podwzgórze-przysadka-nadnercza.
  • Udział w  różnicach epidemiologicznych mogą mieć także częstsze u kobiet traumatyczne doświadczenia, wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, przemoc, nierówne traktowanie.

Zdaniem autorów  dane wskazujące na związek depresji z płcią są ograniczone. Istotne może być monitorowanie zmian społeczno-ekonomicznych i kulturowych oraz ich wpływu na częstość występowania i symptomatologię  depresji w zależności od płci.

Opracowano na podstawie: Lancet Psychiatry, luty 2017

Marcin Kargul

0 replies on “Dlaczego kobiety częściej chorują na depresję?”