Inicjatywa bitwy możliwe do wygrania” (Winnable Battles) – czy udało się poprawić wskaźniki zdrowia publicznego?

Thomas R. Frieden i wsp. Improving the Health of the United States With a “Winnable Battles” Initiative. JAMA. 2017;317(9):903-904

W 2010 r. amerykańska agencja US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zdefiniowała 6 obszarów zdrowia publicznego, w których można osiągnąć znaczną poprawę  w krótkim czasie – inicjatywa „bitwy możliwe do wygrania” (Winnable Battles).

Obszary wybrano pod kątem ich znaczącego wpływu na wskaźniki chorobowości, niepełnosprawności, umieralności i związane z nimi koszty. Zostały określone ilościowe cele na okres 5 lat oraz strategie ich osiągnięcia.

W JAMA opublikowano artykuł podsumowujący wspomniany projekt.

W odniesieniu do palenia działania obejmowały kampanie edukacyjne, zapewnienie pomocy w rzucaniu, restrykcje dotyczące reklamy, podnoszenie podatków, ochronę przed skutkami biernego palenia. Celem było zmniejszenie odsetka palących w dorosłej populacji z 20,6% do 17%, co osiągnięto „z zapasem” – 15,1% w 2015 r.

Uzyskano też cel redukcji ciąż u nastolatek (z 37,9/1000 do 22,3/1000 przy celu 30,3/1000). Postęp ale bez osiągnięcia celów ilościowych zanotowano w odniesieniu do zakażeń HIV, zakażeń szpitalnych  oraz zgonów w  wypadkach komunikacyjnych.

Szósty obszar zdefiniowany został jako odżywianie, bezpieczeństwo produktów żywnościowych, aktywność fizyczna i otyłość, gdzie odnotowano ograniczony sukces:

– odsetek niemowląt karmionych naturalnie w 6 miesiącu życia wzrósł z 43,5% do 51,8% (celem było 58,9%)

– odsetek dzieci i młodzieży z otyłością  wzrósł z 16,8% do 17,2%  (cel 15,4%)

– częstość zatruć pokarmowych spowodowanych przez Salmonella nie zmieniła się a przez  shigatoksyczne enterokrwotoczne szczepy Escherichia coli zmniejszyła się ale bez osiągnięcia zakładanego celu.

Autorzy dyskutują przyczyny takich rezultatów projektu. Podsumowują, że  skoncentrowanie się na niewielkiej liczbie celów pozwala na koordynację  CDC i partnerskich organizacji w działaniach bardziej proaktywnych i zorientowanych na rezultaty.

Opracowano na podstawie JAMA, 2 lutego 2017

Marcin Kargul

 

 

Dodaj komentarz