Lekarki vs. lekarze: komentarz do badania

Anna L. Parks, Rita F. Redberg. Women in Medicine and Patient Outcomes. Equal Rights for Better Work? JAMA Intern Med. Published online

W opiece medycznej w USA podnoszone  są nierówności pomiędzy płciami. Przykładowo, wśród lekarzy pracujących na uczelniach stopień  profesora osiąga 28,6% mężczyzn i 11,9% kobiet. Istnieją również różnice w zarobkach – lekarki zarabiają średnio 8% mniej.

Wśród wytłumaczeń tego stanu rzeczy wymienia się obciążenia kobiet związane z wychowaniem dzieci i prowadzeniem domu, urlopy wychowawcze, częstszą pracę na część etatu. Te czynniki miałyby wpływać na jakość pracy i uzasadniać niższe płace.

Badanie Tsugawa i wsp. przeczy tym założeniom.  Hospitalizowani pacjenci leczeni przez lekarki mieli niższe wskaźniki śmiertelności i rehospitalizacji.

Autorki komentarza  zwracają uwagę, że amerykański  system opieki zdrowotnej  w coraz większym stopniu opiera wynagrodzenia na  ściśle policzalnych efektach leczenia. W takiej sytuacji doceniane powinny być te aspekty  pracy lekarskiej, które mogły odpowiadać za różnice w efektach leczenia: komunikacja  z pacjentem, pomoc psychologiczna, motywacja, co powinno prowadzić w kierunku  wyrównania płac.

Rezultatem niwelowania nierówności będzie większa satysfakcja zawodowa ale także większe zadowolenie pacjentów i i lepsze wyniki leczenia.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 19 grudnia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Lekarki vs. lekarze: komentarz do badania”