Lekarki vs. lekarze: różnice w efektach leczenia? Dane z USA

Yusuke Tsugawa i wsp. Comparison of Hospital Mortality and Readmission Rates for Medicare Patients Treated by Male vs Female Physicians. JAMA Intern Med. Published 2017;177(2):206-213 (dostępny pełen tekst)

Istnieje pewien zasób danych dotyczących różnic  w praktykowaniu medycyny pomiędzy płciami. Wykazano, że lekarki w większym stopniu stosują się do wytycznych, bardziej zwracają uwagę na prewencję, lepiej komunikują się z pacjentem i częściej udzielają mu porad psychologicznych.

Dotychczasowe badania nie oceniały jednak efektów leczenia. Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w JAMA Internal Medicine.

Analizowano reprezentatywną próbę  chorych w wieku 65 i więcej lat hospitalizowanych w ramach system Medicare w latach 2011-2014 (n=1 583 028). Średni wiek pacjentów wynosił 80,2 lat, 39% stanowili mężczyźni.

Stwierdzono, że pacjenci leczeni przez kobiety mieli istotnie niższy wskaźnik skorygowanej śmiertelności 30-dniowej (11.07% vs 11.49%) i istotnie niższy skorygowany wskaźnik rehospitalizacji w ciągu 30 dni od wypisu (15.02% vs 15.57%).

Różnice były zgodne dla 8 analizowanych osobno stanów chorobowych (sepsa, zapalenie płuc, niewydolność serca, POChP, zakażenia dróg moczowych, ostra niewydolność nerek, arytmia, krwawienie z przewodu pokarmowego). Różnice były też zgodne niezależnie od nasilenia choroby.

A zatem, jak konkludują autorzy, uprzednio opisane różnice w praktykowaniu medycyny mogą mieć znaczenie dla efektów leczenia. Poznanie dokładnych mechanizmów zaobserwowanego zjawiska może przyczynić się do poprawy jakości leczenia.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 19 grudnia 2016

Marcin Kargul