Nadciśnienie a cukrzyca – różny wpływ na rokowanie. Dane z badania Rancho Bernardo Study

Oh, Jee-Young i wsp. Different impacts of hypertension and diabetes mellitus on all-cause and cardiovascular mortality in community-dwelling older adults: the Rancho Bernardo Study. J  Hypertens: 2017;35:55–62

Nadciśnienie i cukrzyca typu 2 są głównymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego. W Journal of Hypertension opublikowano nową pracę oceniającą ich związek ze śmiertelnością.

Analizowano dane uczestników populacyjnego badania Rancho Bernardo Study. W latach 1984-1987 do badania włączono 2186 osób rasy kaukaskiej w wieku co najmniej 55 lat, u których dokonano dokładnej oceny ciśnienia tętniczego oraz wyników doustnego testu obciążenia glukozą. Średni wiek wynosił 72 lata, 44,2  % stanowili mężczyźni.

Wyjściowo  u  63.6% rozpoznano nadciśnienie a u 15.3% cukrzycę. 78%  pacjentów z cukrzycą miało także nadciśnienie.

Uczestników obserwowano do śmierci lub ostatniej wizyty w 2013 r. Mediana obserwacji wyniosła 14,3 lat.

W analizie nieskorygowanej nadciśnienie wiązało się ze wzrostem śmiertelności ogólnej (współczynnik ryzyka 1.93) i sercowo-naczyniowej (2.45). Dla cukrzycy współczynniki ryzyka wyniosły odpowiednio 1.40 i 1.67.

W analizie skorygowanej o czynniki  takie jak wiek, BMI, stężenia lipidów, palenie aktywność fizyczna i konsumpcja alkoholu współczynniki dla nadciśnienia wyniosły odpowiednio 1.34 i 1.40. Cukrzyca wiązała się z istotnym zwiększeniem ryzyka tylko śmiertelności sercowo-naczyniowej (1.25).

Dla współwystępowania nadciśnienia z cukrzycą wskaźniki wyniosły odpowiednio 1.38 i 1.70.

A zatem nadciśnienie wiąże się w większym stopniu ze zwiększeniem śmiertelności niż cukrzyca, a połączenie tych schorzeń powoduje dodatkowy, umiarkowany wzrost ryzyka. Autorzy zwracają uwagę, że cukrzyca u 58% uczestników była rozpoznana dopiero przy włączeniu do badania, co może świadczyć, że bezobjawowa łagodna cukrzyca nie wpływa w dużym stopniu na śmiertelność.

Opracowano na podstawie: Journal of Hypertension, styczeń 2017

Marcin Kargul

 

 

 

0 replies on “Nadciśnienie a cukrzyca – różny wpływ na rokowanie. Dane z badania Rancho Bernardo Study”