Czas przed ekranem spędzany przez nastolatków a ryzyko otyłości

Erica L. Kenney i wsp. United States Adolescents’ Television, Computer, Videogame, Smartphone, and Tablet Use: Associations with Sugary Drinks, Sleep,
Physical Activity, and Obesity. J Pediatr. 2016 online (dostępny pełen tekst)

Większość amerykańskich nastolatków spędza przed ekranem (łącznie  telewizja, komputer, gry, tablety czy smartfony) ponad 6 godzin dziennie, znacznie więcej niż 2 godziny rekomendowane przez American Academy of Pediatrics. Urządzenia mobilne zaczynają dominować, również w bardzo młodym wieku – ponad połowa trzylatków posiada własny tablet.

Uprzednie badania wykazały, że nadmierny czas spędzony przed telewizorem przez nastolatków wiąże się z zwiększonym ryzykiem otyłości, a zależność ta utrzymuje się do wieku dorosłego. Elementem łączącym może być nadmierne spożycie niezdrowych pokarmów i napojów (m.in wskutek reklam) a także zmniejszona ilość wysiłku fizycznego i snu.

Mniej wiadomo na temat wpływu nowszych mediów elektronicznych  Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w Journal of Pediatrics.

W sposób przekrojowy przebadano reprezentatywna grupę 24 800 nastolatków,  w ramach programu Youth Risk Behavior Surveys w latach 2013-2015.

Ogółem 13,6% badanych było otyłych, 23,6%  podawało codzienną konsumpcje napojów słodzonych, 27,3% było niedostatecznie aktywnych fizyczne (mniej niż 1 h dziennie)  a 71,4% podawało niedostateczną ilość snu (mniej niż 8 h na dobę).

Około 8% badanych oglądało telewizję ≥5 dziennie a około 20% używało innych niż telewizor urządzeń ekranowych ≥5 godzin dziennie.

Po uwzględnieniu w analizie wieku, płci, rasy/grupy etnicznej oraz używania  urządzeń z drugiej grupy, nadmierne (≥ 5 h) oglądanie telewizji wiązało się ze wzrostem ryzyka otyłości o 78%, a także z codzienną konsumpcją napojów słodzonych.

W analogicznej analizie nadmierne (≥ 5 h) używanie innych urządzeń ekranowych wiązało się ze wzrostem ryzyka otyłości o 43%, a także z z codzienną konsumpcją napojów słodzonych, niedostateczną ilością wysiłku fizycznego  i snu.

Autorzy konkludują, że chociaż wskazane są dalsze badania, to powinno się wprowadzać ograniczenia zarówno co do czas spędzanego przed telewizorem, jak i korzystania z innych urządzeń ekranowych.

Opracowano na podstawie: Journal of Pediatrics, 9 grudnia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czas przed ekranem spędzany przez nastolatków a ryzyko otyłości”