Niepokojące informacje na temat oczekiwanej długości życia w USA

Mortality in the United States, 2015. NCHS Data Brief No. 267, December 2016

Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia (life expectancy at birth) w USA zmniejszyła  się nieco w 2015 r. w porównaniu do 2014 r.  (78,8  vs 78,9 lat). Dla mężczyzn i kobiet wskaźniki wyniosły 76,3 vs 76,5 lat i 81,2 vs 81,3 lat.

W roku 2015 r. odnotowano of 2 712 630 zgonów, 86 212 więcej niż w 2014 r. Standaryzowany względem wieku wskaźnik umieralności zwiększył się o 1,2%,   wzrost odnotowano po raz pierwszy od 1999 r. Spośród 10 najczęstszych przyczyn, wzrosła umieralność z powodów sercowo-naczyniowych (o 0,9%), chorób płuc (o 2,7%), urazów (6,7%), udarów, choroby Alzheimera (15,7%), cukrzycy (1,9%), chorób nerek (1,5%) i samobójstw (2,3%). Zmniejszyła się umieralność z powodu raka ( o 1,7%). Umieralność z powodu grypy i zapalenia płuc nie zmieniła się istotnie.

Wzrost umieralności był szczególnie widoczny dla osób poniżej 65 lat.

Zdaniem Marka Ranka  (Washington University):

…znaczenie mogą  mieć  stres, niepokój i zaburzenia lękowe związane z pogarszającą się sytuacją  ekonomiczną.

Jak pokazały wyniki ostatnich wyborów, coraz więcej Amerykanów odczuwa presję z powodu niestabilności ekonomicznej.

Mówiąc krótko, nadzieje i marzenia wielu zwykłych Amerykanów staja się coraz bardziej nieosiągalne.

Opracowano na podstawie: National Vital Statistics System, grudzień 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Niepokojące informacje na temat oczekiwanej długości życia w USA”