Stężenia lipidów w dorosłej populacji USA w latach 1999-2014 – jakie są przyczyny zmian?

Asher Rosinger i wsp. Trends in Total Cholesterol, Triglycerides, and Low-Density Lipoprotein in US Adults, 1999-2014.  JAMA Cardiol. Published online

W JAMA Cardiology opublikowano analizę średnich stężeń lipidów w populacji amerykańskiej w wieku 20 i więcej lat w latach 1999-2000 i 2013-2014 na podstawie danych z badań National Health and Nutrition Examination Survey.

W badanym odnotowano redukcję średnich stężeń: cholesterolu całkowitego z 204 do 189 mg/dL, LDL-C  z 126 mg/dL do 111 mg/dL  i trójglicerydów z 123 mg/dL do 97 mg/dL (p<0.00).

Wyraźniejsze spadki, zwłaszcza w ostatnich 4 analizowanych latach, dotyczyły osób nie stosujących leków przeciwlipidowych. Obserwacja ta dotyczyła szczególnie trójglicerydów.

Zdaniem badaczy wyjaśnieniem mogą być regulacje dotyczące  produkowanych przemysłowo tłuszczów trans w żywności. W 2006 r. FDA nakazała umieszczanie informacji o ich zawartości w produktach a w 2013 r.  całkowitą eliminacje w przeciągu kilku lat.

Przyniosło to efekty, w latach 2003-2012 odnotowano zmniejszenie spożycia tłuszczów trans o 78%.

Zdaniem autorów:

Mając na uwadze  zwiększone zainteresowanie znaczeniem trójglicerydów dla zdrowia sercowo-naczyniowego, trwały spadek stężenia trójglicerydów, LDL-C i cholesterolu całkowitego na poziomie populacyjnym … może  przyczyniać się do redukcji umieralności  z powodu choroby wieńcowej od 1999 r.

Opracowano na podstawie: JAMA Cardiology, 30 listopada 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Stężenia lipidów w dorosłej populacji USA w latach 1999-2014 – jakie są przyczyny zmian?”