Kardioonkologia – co nowego? Wyniki PCI w zawale serca z uniesieniem odcinka ST u pacjentów z rakiem w wywiadzie

Sadeer G. Al-Kind i wsp. Onco-Cardiology: A Tale of Interplay Between 2 Families of Diseases. Mayo Clin Proc. 2016;91:1675–1677  (dostępny pełen tekst)

Edytorial w piśmie Mayo Clinic Proceedings poświęcony jest szybko rozwijającemu się obszarowi medycyny – kardioonkologii.

Choroby sercowo-naczyniowe i rak to dwie czołowe przyczyny zgonów we współczesnym świecie. U osób z nowo zdiagnozowanym rakiem częstość wcześniej rozpoznanej choroby sercowo-naczyniowej jest szczególnie wysoka. Wydaje się to wynikać ze wspólnych czynników ryzyka, takich jak palenie, siedzący tryb życia, otyłość,  cukrzyca, przewlekły stan zapalny. Wspólne patomechanizmy obejmują m.in.  stres oksydacyjny, zaburzenia angiogenezy czy  prozapalne cytokiny.

W tym samym numerze pisma opublikowano pracę dotyczącą wyników leczenia przezskórną rewaskularyzacją (PCI ) zawału serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) u pacjentów z historią raka i bez.

Do badania włączono 2346 pacjentów leczonych w Mayo Clinic w latach 2000-2010, z których 261 (11,1%) miało raka w wywiadzie (głownie piersi, prostaty i nowotwory hematologiczne). Dla grupy z rakiem dobrano odpowiadającą płcią, wiekiem, wywiadem rodzinnym choroby wieńcowej i datą zawału grupę kontrolną bez raka ( n=1313). Mediana obserwacji wynosiła 6,2 lat.

Śmiertelność wewnątrzszpitalna z powodów innych niż sercowo-naczyniowe była wyższa w grupie z rakiem niż w grupie kontrolnej (1.9% vs 0.4%; P=.03) ale z powodów sercowo-naczyniowych była podobna (5.8% vs 4.6%; P=.37).

5-letnia śmiertelność nie sercowo-naczyniowa (głównie nowotworowa)  była wyższa w grupie z rakiem (30.0% vs 11.0%; P<.001) ale częstość zgonów sercowo-naczyniowych była podobna (4.2% vs 5.8%; P=.35).

Autor komentarza wysnuwa następujące wnioski:

  1. Częstość raka w wywiadzie u pacjentów ze STEMI jest wysoka.
  2. Wyniki leczenia PCI pacjentów z rakiem w wywiadzie nie są gorsze.
  3. Stenty metalowe wydają się lepsze niż stenty uwalniające leki u takich chorych, ponieważ nie wymagają tak długiej podwójnej terapii przeciwpłytkowej a prawdopodobna jest konieczność zabiegów chirurgicznych z powodów nowotworowych.

W opinii autora wyniki badania są kolejnym argumentem na zasadność intensywnych  procedur kardiologicznych i kardiochirurgicznych u pacjentów z rakiem w wywiadzie, włączając przezcewnikową implantację zastawki aortalnej, mechaniczne wspomaganie krążenia czy nawet przeszczep serca.

Opracowano na podstawie: Mayo Clinic Proceedings, grudzień 2016

Marcin Kargul