Źródła naszej wiedzy o czynnikach ryzyka raka piersi i innych chorób: piąta dekada programu Nurses’ Health Study

Jennifer Abbasi. The Nurses’ Health Study Takes Fresh Aim at Breast Cancer as It Heads Into Decade Five. JAMA. 2016;316(24):2583-2585

W 1976 roku rozpoczęto w USA jedno z największych  badań epidemiologicznych – Nurses’ Health Study (NHS).  Głównym wówczas jego celem było zbadanie wpływu doustnej antykoncepcji na ryzyko raka piersi.

Do badania włączono 121 964 zamężnych pielęgniarek w  wieku 30-55 lat.  Zakładano, że ta grupa zawodowa pozwoli na wysoki wskaźnik zgody na  uczestnictwo w badaniu oraz wiarygodne i dokładne odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe.

Tak rzeczywiście się stało. Po uwzględnieniu  zmarłych uczestniczek, do dziś w badaniu bierze udział ponad 90% wyjściowej kohorty – ok. 80 00 pielęgniarek, często w wieku ponad 90 lat, sumiennie dostarcza danych na temat swojego stanu zdrowia.

W 1986 r. opublikowano wyniki wskazujące na umiarkowany wzrost ryzyka raka piersi wśród aktualnie stosujących antykoncepcję i spadek tego ryzyka po jej zaprzestaniu.

Z czasem zakres badania rozszerzono o ocenę wpływu różnych czynników, jak  palenie,  dieta, wysiłek fizyczny, sen, hormonalna terapia zastępcza, na ponad 30 różnych stanów chorobowych. Włączono ocenę licznych biomarkerów oraz badania genetyczne.

NHS jest skarbnicą wiedzy medycznej, jednym z najważniejszych światowych badań epidemiologicznych. Prace opublikowane w latach 2000 i 2001 w NEJM po raz pierwszy wykazały, że teoretycznie nawet 82% incydentów wieńcowych i 91% przypadków cukrzycy typu 2 mogłoby być unikniętych dzięki prozdrowotnym zmianom stylu życia.

Jednym z efektów badania NHS są regulacje FDA dotyczące eliminacji przemysłowych tłuszczów trans z żywności.

Ponieważ stwierdzono, że należy rozpocząć obserwacje od młodszego wieku, w 1989 r. zainicjowano badanie nowej kohorty NHS-II, do którego włączono pielęgniarki  w wieku 25-42 lata (często córki lub osoby w inny sposób spokrewnione z uczestniczkami pierwszego badania).

W 2010 r. rozpoczął się program NHS-3 z udziałem pielęgniarek i studentek w wieku od 19 lat. Jednym z jego celów jest ocena czynników występujących przed pierwszą ciążą na późniejsze ryzyko raka piersi.  Badanie szeroko korzysta z nowych technologii jak smartfony i  „elektroniczna galanteria” (wearable devices),  kwestionariusze są przesyłane e-mailem.

Badacze mają nadzieję, że wyniki badań NHS pozwolą na stworzenie precyzyjniejszych modeli predykcyjnych raka piersi co poprawi skuteczność działań prewencyjnych i skriningu.

Opracowano na podstawie: JAMA, 23 listopada 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Źródła naszej wiedzy o czynnikach ryzyka raka piersi i innych chorób: piąta dekada programu Nurses’ Health Study”