Jakie leki są najczęstszą przyczyną przyjęć w oddziałach ratunkowych z powodu działań niepożądanych?

Nadine Shehab i wsp. US Emergency Department Visits for Outpatient Adverse Drug Events, 2013-2014. JAMA. 2016;316(20):2115-2125

Działania niepożądane leków (adverse drug reactions, ADR)  to najczęstsze jatrogenne przyczyny potencjalnych szkód zdrowotnych.

W JAMA opublikowano pracę poświęconą przyjęciom  w 58 oddziałach ratunkowych (emergency depertment, ED) z powodu ADR w USA. Dane opracowano na podstawie elektronicznego systemu nadzoru National Electronic Injury Surveillance System–Cooperative Adverse Drug Event Surveillance project z lat 2013-2014.

Odnotowano 42 585 przypadków ADR będących przyczyną przyjęcia w oddziale ratunkowym (27,3%  skutkowało hospitalizacją), co stanowi  4 przypadki/1000 osób rocznie.

W całej populacji najczęstsze znaczące klinicznie ADR  wiązały się ze stosowaniem leków przeciwkrzepliwych (krwawienia), antybiotyków (reakcje alergiczne) i leków przeciwcukrzycowych (hipoglikemia z objawami neurologicznymi).

U dzieci do lat pięciu 56,4% ADR wiązało się ze stosowaniem antybiotyków. W wieku 5-19 lat najczęstszymi przyczynami były antybiotyki (31,8%) i leki antypsychotyczne (4,5%).

U osób w wieku 65 i więcej lat za 59.9% ADR odpowiadały trzy klasy leków: przeciwkrzepliwe, przeciwcukrzycowe i opioidy.

W tej grupie wiekowej poszczególnymi przyczynami ADR najczęściej były:

Warfaryna 31.9%

Insulina 13.0%

Klopidogrel  9.9%

Aspiryna  7.1%

Rywaroksaban 2.9%

Lizynopryl 2.6%

Metformina 2.6%

Glipizyd  1.8%

Sulfametizol/ trimethoprim 1,4%

Zdaniem autorów wymienione grupy leków   powinny być szczególnie objęte działaniami na rzecz bezpieczeństwa terapii.

Opracowano na podstawie JAMA, 22-29 listopada 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Jakie leki są najczęstszą przyczyną przyjęć w oddziałach ratunkowych z powodu działań niepożądanych?”