Wiek urodzenia pierwszego dziecka a długość życia. Dane z badania Women’s Health Initiative

Aladdin H. Shadyab i wsp. Maternal Age at Childbirth and Parity as Predictors of Longevity Among Women in the United States: The Women’s Health Initiative. Am J Public Health. Published online

Zgodnie z danymi Centers for Disease Control and Prevention (CDC) średni wiek urodzenia pierwszego dziecka wzrósł dla matek w  USA z 24,9 lat w 2000 r. do 26,3 w 2014 r. Do 21,1% wzrósł odsetek kobiet rodzących pierwsze dziecko w wieku 30-34 lata a do  9,1% w wieku 35 i więcej lat.

Starszy wiek matki wiąże się z większym ryzykiem powikłań ciąży (nadciśnienie, cukrzyca ciężarnych), poronień, makrosomii, wad wrodzonych u dziecka.

Najnowsze badanie wskazuje, że późne  urodzenie pierwszego dziecka może z kolei wiązać się z dłuższym życiem matki.

W piśmie American Journal of Public Health opublikowano analizę danych  ponad 20 000  uczestniczek programu Women’s Health Initiative, włączonych do badania w latach 1993-1997 (średni wiek 74.6 lat) i obserwowanych do 2014 r. 54% z nich dożyło do 90 roku życia.

Kobiety, które urodziły pierwsze dziecko w wieku > 25 lat miały o 11% większe prawdopodobieństwo dożycia takiego wieku. Kobiety w tej grupie miały także wyższe wykształcenie i dochody, rzadziej były otyłe i rzadziej chorowały na choroby przewlekłe.

Zdaniem autorów wyniki nie sugerują w żaden sposób, aby opóźniać wiek zajścia w pierwszą ciążę. Obserwacyjny charakter badania nie pozwala na ustalenie związku przyczynowego. Możliwe, że zajście w ciążę i urodzenie dziecka w późnym wieku jest oznaką dobrego ogólnego stanu zdrowia. Znaczenie może wyższy status społeczno-ekonomiczny w tej grupie kobiet.

Opracowano na podstawie: American Journal of Public Health, 17 listopada 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Wiek urodzenia pierwszego dziecka a długość życia. Dane z badania Women’s Health Initiative”