Mleko o jakiej zawartości tłuszczu dla dzieci?

Shelley M Vanderhout in wsp. Relation between milk-fat percentage, vitamin D, and BMI z score in early childhood.  Am J Clin Nutr 2016 online

Kanadyjskie i amerykańskie wytyczne żywieniowe zalecają dla dzieci w wieku powyżej 2 lat spożywanie mleka z obniżoną zawartością tłuszczu lub w formie odtłuszczonej, dla zapobiegania otyłości.

W piśmie American Journal of Clinical Nutrition opublikowano wyniki obserwacji 2745 dzieci w wieku 12-72 miesiące, pacjentów 9 praktyk lekarskich w Toronto (w ramach programu Applied Research Group for Kids, TARGet Kids!).

Stwierdzono, że dzieci pijące pełne mleko  o zawartość tłuszczu 3,2% (49% dzieci) miały niższy o 0,72 (95% CI: 0.68, 0.76) wskaźnik BMI oraz wyższe o  5.4-nmol/L stężenie 25-hydroksy witaminy D  (95% CI: 4.32, 6.54) niż dzieci pijące mleko z obniżoną zawartością tłuszczu 2% (35% dzieci), 1% (12% dzieci) lub odtłuszczone (4% dzieci).

Badanie nie oceniało przyczyn tej obserwacji. Zdaniem jednego z badaczy,  Dr. Jonathona Maguire (St. Michael’s Hospital) dzieci pijące pełne mleko mogą mieć większe poczucie sytości i z tego powodu rzadziej sięgać po niezdrowe, kaloryczne pokarmy. Wyższe stężenie witaminy D może być tłumaczone jej rozpuszczalnością w tłuszczach.

Zdaniem Dr. Maguire wyniki wskazują na potrzebę  reewaluacji obecnych wytycznych. Częstość otyłości u dzieci wzrosła trzykrotnie w ostatnich 30 latach a spożycie pełnego mleka zmniejszyło się w tym czasie dwa razy.

Dla potwierdzenia uzyskanych wyników należy przeprowadzić badania z długoterminową obserwacją a także badania interwencyjne.

Opracowano na podstawie: American Journal of Clinical Nutrition, 16 listopada 2016

0 replies on “Mleko o jakiej zawartości tłuszczu dla dzieci?”