Zapobieganie czerniakowi skóry – regulacje prawne w USA

Jeffrey E. Gershenwald. Melanoma Prevention—Avoiding Indoor Tanning and Minimizing Overexposure to the Sun. JAMA. 2016;316(18):1913-1914

Częstość czerniaka w USA rośnie w przeciwieństwie do większości guzów litych. Szacuje się, że w 2016 r. zostanie on rozpoznany u 76 380 osób a  u 10 130 będzie przyczyną śmierci  (czerniak stanowi 5% nowotworów skóry ale jest przyczyną 75% zgonów z ich powodu).

Za główne czynniki ryzyka uważa się nadmierną ekspozycję na promienie słoneczne oraz korzystanie z solariów. Szczególnie niekorzystne są oparzenia słoneczne, zwłaszcza w dzieciństwie – ponad połowa uczniów szkół średnich podaje takie oparzenie w ciągu ostatniego roku.

W niedawnym badaniu kliniczno-kontrolnym opublikowanym w JAMA Dermatology stwierdzono, że 94-97% kobiet z rozpoznanym przed 40 rokiem życia czerniakiem korzystało z solarium, mediana wieku rozpoczęcia korzystania wyniosła 16 lat.

Według danych z badania Youth Risk Behavior Survey (YRBS, 2013)  z solarium korzystało przynajmniej raz w ostatnim roku 20,2% uczennic i 5,3% uczniów szkół średnich (z czego ponad połowa co najmniej 10 razy).

Wprowadzane są federalne i stanowe ograniczenia korzystania z solarium, pierwszy zakaz dla osób niepełnoletnich wprowadzono w 2012 r. w Kalifornii, obecnie obowiązuje on w 16 stanach a w 43 są jakiekolwiek ograniczenia dla osób młodszych niż 18 lat.

Agencja FDA zaproponowała ogólnokrajowy zakaz dla osób niepełnoletnich oraz konieczność potwierdzania  przez użytkowników zapoznania się z informacją o ryzyku zdrowotnym, powtarzanego co pół roku.

Zdaniem autorów można oczekiwać kontynuacji „epidemii” czerniaka tak długo aż nie dojdzie do znaczącego ograniczenia korzystania z solariów.

Opracowano na podstawie: JAMA, 8 listopada 2016

Marcin Kargul

 

 

TAGI:
0 replies on “Zapobieganie czerniakowi skóry – regulacje prawne w USA”