Czy używanie e-papierosów przez nastolatków sprzyja klasycznemu paleniu?

Adam M. Leventhal i wsp. Association of e-Cigarette Vaping and Progression to Heavier Patterns of Cigarette Smoking.  JAMA. 2016;316(18):1918-1920

Są dane, że nawet 37% amerykańskich 15-16 latków ma doświadczenie z e-papierosami.

Autorzy z Kalifornii przeprowadzili badanie oceniające używanie e-papierosów przez uczniów 10-tych klas (15-16 lat). Dane wyjściowe i po 6 miesiącach uzyskano dla 3084 osób (54% dziewcząt, 47% pochodzenia latynoskiego).

Wyjściowo jakiekolwiek stosowanie e-papierosów podało 32,7% badanych a klasycznych papierosów 4,9%.

Przy ponownej ocenie po 6 miesiącach sięganie po klasyczne papierosy  (1-2 lub ≥3 w miesiącu) było znacznie bardziej powszechne u osób stosujących wcześniej  e-papierosy (11,6% i 19,9% u osób z częstym stosowaniem e-papierosów vs 0,9% i 0,7% u osób nie podających używania e-papierosów).

Z drugiej u osób nie stwierdzono, aby e-papierosy zmniejszyły stosowanie klasycznych papierosów u osób, które paliły wyjściowo.

A zatem stosowanie e-papierosów przez nastolatków łączy się ze zwiększonym ryzykiem późniejszego sięgania po klasyczne papierosy. Obserwacja ta powinna być wzięta pod uwagę przy planowaniu działań antynikotynowych.

Opracowano na podstawie: JAMA, 8 listopada 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Czy używanie e-papierosów przez nastolatków sprzyja klasycznemu paleniu?”