100 najczęściej cytowanych prac naukowych z zakresu endokrynologii i zaburzeń metabolicznych

Zheng S, Shi S, Hu Y. One hundred top-cited articles in endocrinology and metabolism: a bibliometric analysis. Endocrine. 2016 Nov;54(2):564-571.

W piśmie Endocrine zamieszczono artykuł poświęcony najczęściej cytowanym pracom naukowym z zakresu endokrynologii i metabolizmu. Ostatnie dekady to okres znaczącego postępu w tych obszarach medycyny.

Autorzy analizowali tylko prace  oryginalne opublikowane w 128 czasopismach specjalistycznych oraz 4 najbardziej prestiżowych pismach ogólnomedycznych (NEJM, JAMA, BMJ, Lancet).

Czołowe sto artykułów było średnio cytowanych 1962 razy (zakres 852-14161), 42 z nich zostało opublikowane  w latach 2000-2009. Najczęstsze miejsca publikacji to NEJM (18), Diabetes (17), Endocrinology (16), Diabetes Care (12) oraz Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (10).

Wśród autorów dominowali pochodzący z USA (56 artykułów), UK (11), Danii (5), Finlandii (4) i Szwecji (3). Czołowe placówki badawcze to  Harvard Medical University (8 prac) i American National Center for Health Statistics (7 prac).

Trzy najczęściej cytowane artykuły to:

1. Matthews DR, Hosker JP, Rudenski AS, et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasmaglucose and insulin concentrations in man. Diabetologia, 1985, 28(7):412–419  (14 161 cytowań)

2. Wild S, Roglic G, Green A, et al. Global prevalence of diabetes—Estimates for the year 2000 and projections for 2030. Diabetes Care, 2004, 27(5):1047–1053 (5817 cytowań)

3. Alberti KGMM, Zimmet PZ. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications part 1: Diagnosis and classification of diabetes mellitus—Provisional report of a WHO consultation. Diabetic Med, 1998, 15(7):539–553 (5804 cytowań)

Opracowano na podstawie: Endocrine, listopad 2016

Marcin Kargul

0 replies on “100 najczęściej cytowanych prac naukowych z zakresu endokrynologii i zaburzeń metabolicznych”