Intensywna kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 – indywidualne oszacowanie korzyści i ryzyka na podstawie badania ADVANCE

Joep van der Leeuw. Estimation of individual beneficial and adverse effects of intensive glucose control for patients with type 2 diabetes. Diabetologia online (dostępny pełen tekst)

Badania randomizowane wykazały, że intensywna kontrola glikemii zmniejsza ryzyko powikłań naczyniowych, przede wszystkim mikroangiopatii, przy  jednoczesnym zwiększeniu ryzyka wystąpienia ciężkiej hipoglikemii. Aktualne wytyczne zalecają indywidualną ocenę potencjalnych korzyści i ryzyka, ale nie ma wielu narzędzi pozwalających na identyfikację pacjentów, u których intensywne leczenie przyniesie korzyści.

Na łamach czasopisma Diabetologia ukazała się praca, w której naukowcy oszacowali indywidualne korzyści i negatywne skutki intensywnej kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 na podstawie analizy post hoc  badania  ADVANCE u 11 140 jego uczestników.  Analizowano obliczoną   indywidualną 5-letnią bezwzględną redukcję ryzyka całkowitego (ARR, Absolute risk reduction) dla złożonego punktu końcowego jakim było wystąpienie poważnego zdarzenia o charakterze mikro- i makroangiopatii oraz bezwzględne zwiększenie ryzyka (ARI, Absolute risk increase) dla wystąpienia ciężkiej hipoglikemii  przy intensywnej (cel HbA1c ≤6.5%) vs standardowej kontroli glikemii.

Średnia wartość ARR  wynosiła 1,3% (liczba pacjentów, których trzeba poddać danej interwencji w okresie 5 lat, aby uzyskać korzyść, NNTB5=74) zaś  ARI  1,1% (liczba pacjentów, których poddanie określonej interwencji w okresie 5 lat wiąże się z wystąpieniem jednego dodatkowego niekorzystnego punktu końcowego, NNTH5=87).  76% uczestników miało  ARR >1% (NNTB5 <100), zaś 1% uczestników miało   ARR <0.5% (NNTB5 > 200). W odniesieniu do wpływu intensywnej kontroli glikemii na incydent ciężkiej hipoglikemii, 36% uczestników miało  ARI>1% (NNTH5 <100), natomiast 29%  ARI <0.5% (NNTH5> 200).

W sumie, przy założeniu  równego znaczenia pozytywnego i negatywnego efektu leczenia,  85% pacjentów odniosło korzyść netto.

A zatem indywidualne efekty intensywnego leczenia cukrzycy typu 2 mogą być oszacowane za pomocą odpowiednich algorytmów, a u większości chorych korzyści przeważają nad ryzykiem.

Na podstawie Diabetologia, 1 września 2016

opracowała Emilia Kudraszew

0 replies on “Intensywna kontrola glikemii u pacjentów z cukrzycą typu 2 – indywidualne oszacowanie korzyści i ryzyka na podstawie badania ADVANCE”