Zlokalizowano źródła depresji w mózgu?

Wei Cheng i wsp. Medial reward and lateral non-reward orbitofrontal cortex circuits change in opposite directions in depression. Brain online

Badanie autorów z   University of Warwick, UK i  Fudan University, Chiny  znacznie przybliża zrozumienie, które struktury mózgu związane są z rozwojem depresji.

Badaniom obrazowym metodą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)  poddano 421 pacjentów z rozpoznaniem dużej depresji oraz 488 osób bez depresji w grupie kontrolnej. Analizowano aktywność połączeń pomiędzy różnymi obszarami mózgu w stanie spoczynku.

W depresji stwierdzono zmniejszoną aktywność połączeń miedzy przyśrodkową korą okołooczodołową (medial orbitofrontal cortex)  związaną z układem nagrody, a obszarami związanymi  z pamięcią (zakręt przyhipokampowy-parahippocampal gyrus i  płat skroniowy przyśrodkowy-medial temporal lobe).

Obserwacja ta może tłumaczyć   redukcję   pozytywnych wspomnień mimowolnych w depresji.

Z kolei obszary związane z układem kary (boczna  kora okołooczodołowa, lateral orbitofrontal cortex) wykazały zwiększoną aktywność połączeń z przedklinkiem (precuneus) i zakrętem kątowym (angular gyrus), czyli strukturami związanymi m.in. z  poczuciem własnej wartości.

Może to być wyjaśnieniem takich objawów depresji jak poczucie własnej niskiej wartości lub nadmierne, nieadekwatne poczucie winy, negatywne myśli.

Zdaniem jednego z autorów, profesora  Jianfeng Fenga:

wyniki  … pozwalają zlokalizować źródła depresji co w bliskiej przyszłości powinno otworzyć nowe możliwości terapii tej strasznej choroby.

Opracowano na podstawie: Brain, 14 października 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Zlokalizowano źródła depresji w mózgu?”