Diagnoza kliniczna: wyniki badania lekarze vs komputery

Hannah L. Semigran i wsp. Comparison of Physician and Computer Diagnostic Accuracy. JAMA Intern Med.2016;176(12):1860-1861

W ostatnio opublikowanym raporcie Institute of Medicine Improving Diagnosis in Health Care podkreślono, że błędy diagnostyczne lekarzy są częste (10-15%) a technologia informatyczna może pomóc je ograniczyć.

Jednocześnie, coraz więcej ludzi korzysta z internetu lub specjalnych  aplikacji (symptom checkers) do sprawdzenia swoich objawów czy wręcz autodiagnozy.

Coraz potężniejsze komputery skutecznie rywalizują z człowiekiem w takich dziedzinach jak gra w szachy czy nawet komponowanie muzyki. Czy mogą także dorównać lekarzom w rozpoznawaniu chorób?

W JAMA Internal Medicine opublikowano wyniki pierwszego takiego porównania (omówione też w serwisie Science Daily).

Wykorzystano przygotowane przez autorów badania 45 przypadków klinicznych (dotyczących rozpoznań o  zróżnicowanym stopniu ciężkości i rozpowszechnienia). Porównywano diagnozy postawione przez 234 lekarzy (interniści, lekarze rodzinni, pediatrzy) i 23 popularne aplikacje.

Prawidłową diagnozę jako pierwszą propozycję postawiło 72% lekarzy i 34% aplikacji. Wśród trzech propozycji prawidłowe rozpoznanie figurowało u 84% lekarzy i 51% aplikacji.

Jak podkreślają autorzy, lekarze okazali się znacznie skuteczniejsi. Jednakże, w dalszym ciągu ok. 16% diagnoz było nieprawidłowych. Dalsze badania powinny określić, czy odpowiednie algorytmy komputerowe w połączeniu z osądem lekarskim pozwolą na  poprawę dokładności diagnostycznej.

Zdaniem jednego z autorów (Ateev Mehrotra, Harvard Medical School, Boston, Massachusetts):

Diagnoza kliniczna jest dzisiaj tak sztuką jak i nauką, a technologia niesie z sobą obietnice jej poprawy.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine online, 10 października 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Diagnoza kliniczna: wyniki badania lekarze vs komputery”