Jak wyniki dużych badań wpłynęły na stosowanie suplementów w USA?

Elizabeth D. Kantor i wsp. Trends in Dietary Supplement Use Among US Adults From 1999-2012. JAMA. 2016;316(14):1464-1474

Stosowanie suplementów diety jest w USA bardzo rozpowszechnione, jednakże tylko w 23% jest ono jest wynikiem rekomendacji profesjonalisty medycznego.

Dane medyczne dotyczące stosowania suplementów są niejednorodne, w odniesieniu do większości nie odnotowano korzyści klinicznych a przypadku niektórych badania randomizowane wykazały niepożądane efekty dużych dawek.

W JAMA opublikowano pracę na temat trendów w stosowaniu suplementów w latach 1999-2012. Wykorzystano dane ankietowe z kolejnych cykli badania NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey)  (n=37 958, średni wiek 46,4 lat, 52% kobiet). Oceniano przyjmowanie preparatów w ciągu poprzedzających 30 dni.

Ogółem stosowanie suplementów ustabilizowało się w analizowanym okresie (ok. 52% dorosłej populacji deklarowało przyjmowanie co najmniej jednego preparatu).

Z 37% do 31% zmniejszyło się stosowanie preparatów złożonych zawierających co najmniej 10 witamin i minerałów (MVMM, multivitamins/multiminerals). Wydaje się to być częściowo konsekwencją wyników kilku  dużych badań niepotwierdzających  korzyści MVMM w prewencji chorób przewlekłych i wynikających z tych badań rekomendacji towarzystw naukowych.

Z podobnych przyczyn zmniejszyło się stosowanie witamin antyoksydacyjnych (C, E) oraz selenu. Spadło także przyjmowanie większości pojedynczych witamin i minerałów.

Zwiększyło się stosowanie witaminy D (innej niż jako składnik MVMM)  z 5,1% do 19%. Autorzy wiążą to z toczącymi się badaniami nad potencjalnym znaczeniem witaminy D w  prewencji złamań, chorób sercowo-naczyniowych, raka czy stwardnienia rozsianego, co ma oddźwięk społeczny.

Stosowanie suplementów kwasów omega-3  wzrosło z 1,3% do 12%, co odzwierciedla większe wysiłki badawcze i towarzyszące zainteresowanie mediów ich wpływem na ryzyko sercowo-naczyniowe i nowotworowe.

Trwające badanie VITAL (Vitamin D and Omega-3 Trial) dostarczy wartościowych danych na temat efektów stosowania witaminy D i kwasów omega-3.

W omawianym okresie wzrosło stosowanie likopenu u mężczyzn z 1,9% do 16% (nawet 25% w latach 2005-2006) po nagłośnionych pracach sugerujących jego protekcyjne działanie przeciw rakowi prostaty.

Zmniejszyło się stosowanie suplementów zawierających ginkgo biloba (badania nie wykazały korzystnego wpływu na pamięć), czosnek i żeń-szeń. Stosowanie glukozaminy i chondroityny pozostało stabilne (badanie GAIT, Glucosamine/Chondroitin Arthritis Intervention Trial nie wykazało korzyści).

A zatem, chociaż ogólna częstość stosowania suplementów w latach 1999-2012 pozostawała stabilna, zmieniało się przyjmowanie ich poszczególnych rodzajów.

Opracowano na podstawie: JAMA online, 11 października 2016

Marcin Kargul