Maksymalna długość ludzkiego życia – nowa analiza w piśmie Nature

Xiao Dong, Brandon Milholland, Jan Vijg. Evidence for a limit to human lifespan. Nature 2016 online

W piśmie Nature opublikowano pracę autorów z Albert Einstein College of Medicine, poświęconą maksymalnej długości życia ludzi (omówioną też w serwisie Science Daily)

Średnia długość życia rośnie w sposób ciągły, co zawdzięczamy poprawie w zakresie zdrowia publicznego, środowiska, diety i innych czynników. Obecnie średnia oczekiwana długość życia dla dzieci urodzonych w USA wynosi 79 lat w porównaniu do 47 lat dla osób urodzonych w 1900 roku.

Wielu demografów i przedstawicieli nauk biologicznych uważa, że nie ma powodów, aby ten proces wydłużania życia miał się wkrótce zakończyć. Wyniki omawianego badania rzucają nowe światło na to zagadnienie.

Autorzy analizowali dane z bazy Human Mortality Database gromadzącej informacje z ponad 40 krajów. Stwierdzili, że od 1900 roku odsetek osób dożywających 70 i więcej lat rośnie z każdym rokiem.

Jednakże, w przypadku osób dożywających 100 i więcej lat wzrosty te nie są już tak wyraźne.

Analizując dane  dotyczące osób dożywających 110 lat w USA, Japonii, Francji i Wielkiej Brytanii stwierdzono, że ich długość życia rosła w latach 1970-1990 ale osiągnęła plateau około 1995 roku. Zbiega się to z datą śmierci w 1997 roku w wieku 122 lat Francuzki Jeanne Calment, najdłużej żyjącej osoby ze zweryfikowanymi danymi.

Na tej podstawie badacze stawiają hipotezę, że 115 lat stanowi podstawowy limit możliwego do osiągnięcia wieku, z nielicznymi wyjątkami w rodzaju  Jeanne Calment. Jako limit absolutny obecnie uznają 125 lat.

Zdaniem jednego z autorów, Jana Vijga:

Dalszy postęp w zwalczaniu chorób infekcyjnych i przewlekłych może pozwolić na kontynuację wydłużania średniej oczekiwanej długości życia, ale nie długości maksymalnej.

Można sobie wyobrazić, że terapeutyczne „przełomy” mogłyby wydłużyć ludzkie życie poza limit przez nas wyliczony, ale takie postępy wymagałyby przezwyciężenia wielu wariantów genetycznych, które łącznie determinują długość życia.

Być może środki obecnie przeznaczane na wydłużenie życia powinny być  raczej nakierowane na wydłużenie przeżycia w zdrowiu.

Opracowano na podstawie: Nature

Marcin Kargul

Dodaj komentarz