Nowe dane o korzyściach diety śródziemnomorskiej – badanie EPIC-Norfolk w populacji brytyjskiej

Tamy Y.N. Tong i wsp. Prospective association of the Mediterranean diet with cardiovascular disease incidence and mortality and its population impact in a non-Mediterranean population: the EPIC-Norfolk study. BMC Medicine 2016 online (dostępny pełen tekst)

These results add to the pool of evidence on the health benefits of the Mediterranean diet, even in a non-Mediterranean country where an optimal dietary pattern is unknown …

29 września 2016

 

0 replies on “Nowe dane o korzyściach diety śródziemnomorskiej – badanie EPIC-Norfolk w populacji brytyjskiej”