Prewencja chorób przewlekłych w USA – jakie strategie powinny być wdrożone

William H. Dietz i wsp. Chronic Disease Prevention. Tobacco Avoidance, Physical Activity, and Nutrition for a Healthy Start. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

Choroby przewlekle są przyczyną 7 na 10 zgonów w USA a ich leczenie pochłania 85% kosztów opieki zdrowotnej. Około połowa łącznych wydatków przypada na 5% populacji w wieloma chorobami przewlekłymi.

Do ograniczenia tych kosztów niezbędna jest skuteczna prewencja chorób przewlekłych. Jej najskuteczniejszą formą jest prozdrowotny styl życia, czemu poświęcony jest artykuł z cyklu „Vital Directions” w piśmie JAMA.

W USA palacze stanowią 17% populacji, palenie jest odpowiedzialne za  480 000 zgonów rocznie i 290 miliardów dolarów kosztów bezpośrednich oraz utraty produktywności. Za najważniejsze w ograniczaniu tych skutków autorzy uznają  podniesienie limitu wieku dostępności  papierosów do 21 lat, ponieważ 95% palaczy zaczyna nałóg wcześniej.

Otyłość (BMI>30) dotyka 38% osób dorosłych  w USA a tylko jej koszty bezpośrednie szacuje się aż 147 miliardów dolarów. Autorzy podkreślają rolę posiłków w szkołach, które są źródłem ponad 50% przyjmowanych kalorii przez dużą część dzieci i młodzieży. Ważne jest przestrzeganie zasad żywieniowych sformułowanych w programie The Healthy Hunger Free Kids Act (HHFKA).

Obecne rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej  u dzieci zalecają ponad 60 minut umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń dziennie, ale tylko mniej niż połowa dzieci  je wypełnia.   Poprawę może przynieść szerokie wdrożenie założeń programu Comprehensive School Physical Activity Program (CSPAP).

Opracowano na podstawie: JAMA, 26 września 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Prewencja chorób przewlekłych w USA – jakie strategie powinny być wdrożone”