Opieka zdrowotna w USA wymaga poprawy

Michael McGinnis i wsp. Systems Strategies for Health Throughout the Life Course. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

W ramach inicjatywy “Vital Directions for Health and Health Care”  prowadzonej przez National Academy of Medicine (NAM) w JAMA opublikowano cykl artykułów poświęconych perspektywom opieki zdrowotnej w USA.

Wydatki na opiekę zdrowotną w tym kraju sięgają 3 bilionów dolarów rocznie, co stanowi 18% dochodu narodowego brutto. Jest to odsetek najwyższy w świecie, o 50% wyższy niż w kolejnych krajach.

Jednakże,  pod względem wyników amerykański system opieki zdrowotnej  w rankingu plasuje się na 37 miejscu spośród 191 ocenianych i jest najgorszy spośród państw bogatych. Chociaż Stany Zjednoczone  przewodzą w ważnych badaniach naukowych i postępach technologicznych, nie ma to przełożenia na lepsze zdrowie populacji.

Zdaniem autorów, wynika to z koncentracji na izolowanych, epizodycznych działaniach nakierowanych na  zdarzenia chorobowe zamiast zintegrowanego systemu zapewniającego lepszy stan zdrowia całego społeczeństwa.

Zdrowie jest wynikiem wzajemnych zależności 5 domen: biologicznych predyspozycji, warunków społecznych, czynników środowiskowych, wzorców zachowań i dostępu do opieki medycznej.

Mając tom na względzie, zespół  rekomenduje najważniejsze kierunki zmian:

– modyfikację systemu finansowania

– wielopoziomową standaryzowaną ocenę indeksów stanu zdrowia

– rozwój elektronicznych, ogólnie dostępnych  platform komunikacji

Opracowano na podstawie: JAMA, 26 września 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Opieka zdrowotna w USA wymaga poprawy”