W których krajach dzieci mają najlepszą a w których najgorszą wydolność fizyczną?

Justin J Lang i wsp. International variability in 20 m shuttle run performance in children and youth: who are the fittest from a 50-country comparison? A systematic literature review with pooling of aggregate results. Br J Sports Med online

W długoterminowych obserwacjach wykazano, że niska wydolność krążeniowo-oddechowa (cardiorespiratory endurance, CRE)  w wieku młodzieńczym znacząco koreluje ze wzrostem ryzyka sercowo-naczyniowego i przedwczesną umieralnością w okresie dorosłości.

W piśmie British Journal of Sports Medicine opublikowano porównanie średniej CRE u dzieci i młodzieży w 50 krajach świata. Międzynarodowy projekt koordynowany był przez  Children’s Hospital of Eastern Ontario i the University of North Dakota.

Analizowano dane 1,1 miliona dzieci i młodzieży w wieku 9-17 lat  zebrane w lokalnych badaniach w różnych krajach. Ocenianym parametrem były wyniki wielostopniowego testu wahadłowego na odcinku 20 metrów (20 m shuttle run test – 20mSRT). Polega on na bieganiu pomiędzy dwoma znacznikami (liniami), oddalonymi od siebie o 20 metrów w określonym, stale rosnącym tempie. W analizie statystycznej dane skorygowano o wiek  badanych populacji, co pozwoliło na porównanie wyników.

Najwyższe wskaźniki CRE odnotowano w kolejności w Tanzanii,  Islandii, Estonii, Norwegii i Japonii. Ostatnie miejsce przypadło Meksykowi. Inne wybrane kraje zajęły następujące pozycje: Czechy 7,  Francja 11, Niemcy 17, UK 21, Polska 22, USA 47.

Ogółem najlepiej wypadły kraje Europy Północnej i Środkowej oraz Afryki a najgorzej Ameryki Południowej.

Zdaniem autorów zebrane dane mogą posłużyć do stworzenia międzynarodowego system monitorującego zmienność  i trendy czasowe wyników testu 20mSRT u dzieci i młodzieży w różnych krajach. Może to dostarczyć cennych informacji do analiz  ogólnego stanu zdrowia i dobrostanu różnych populacji.

Opracowano na podstawie: British Journal of Sports Medicine, 20 września 2016

Marcin Kargul

0 replies on “W których krajach dzieci mają najlepszą a w których najgorszą wydolność fizyczną?”