Wprowadzanie potencjalnych alergenów do diety niemowlęcia – aktualny stan wiedzy

Matthew Greenhawt. Early Allergen Introduction for Preventing Development of Food Allergy. JAMA. 2016;316(11):1157-1159.

Zalecenia American Academy of Pediatrics (AAP) z  2000 roku mówiły, że u dzieci wysokiego ryzyka  (alergia w wywiadzie rodzinnym) pokarmy stałe nie powinny być wprowadzane do diety przed ukończeniem 6 miesięcy życia, przetwory mleczne przed ukończeniem roku, jajka dwóch a orzeszki ziemne, orzechy i ryby trzech lat.

W latach 1999 – 2009 (2011) częstość alergii pokarmowych u dzieci w USA niemal się podwoiła (3,4% vs 5,1%) a alergii na orzeszki ziemne potroiła (0,4% vs 1,4%). 

Naukowe dane z tego okresu i późniejsze sugerują, że wczesne podawanie potencjalnych alergenów może mieć działanie protekcyjne.  Zrewidowane stanowisko AAP z 2008 roku zaleca nieopóźnianie wprowadzania stałych pokarmów po ukończeniu 4-6 miesięcy życia.

W JAMA opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i meta-analizy autorstwa D.Ierodiakonou i wsp. uzupełnione edytorialem M.Greenhawta.

Stwierdzono, iż z umiarkowaną pewnością można uznać, że wprowadzanie orzeszków ziemnych w wieku 4-11 miesięcy i jajek w wieku 4-6 miesięcy wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka alergii. Autorzy zalecają traktowanie wyników z ostrożnością z powodu ograniczeń metodologicznych.

W propozycji wytycznych National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), które mają ukazać się tej jesieni, znajduje się zalecenie wprowadzania do diety orzeszków ziemnych w wieku 4-6 miesięcy poprzedzone testami przesiewowymi u dzieci wysokiego ryzyka (mimo  ograniczeń związanych z  skutecznością,  praktycznością i kosztami tych testów). W odniesieniu do jajek propozycja wytycznych nie zmienia zaleceń z 2008 r. dotyczących nieopóźniania wszystkich pokarmów stałych.

Zdaniem autora komentarza wczesne wprowadzanie do diety potencjalnych alergenów nie jest przynajmniej na razie panaceum na epidemię alergii. Może spotykać się z barierami w implementacji ze strony rodziców i logistycznymi trudnościami prowadzenia badań przesiewowych. Nie ma do tej pory danych na temat dawki i czasu ekspozycji potrzebnych dla działania protekcyjnego.

Metaanaliza Ierodiakonou jest ważnym uzupełnieniem dotychczasowej wiedzy, a jej wyniki wydają się potwierdzać słuszność zaleceń AAP z 2008 roku. Należy obserwować wpływ najnowszych wytycznych NIAID na epidemiologię alergii na orzeszki ziemne oraz kontynuować badania nad innymi alergenami.

Opracowano na podstawie JAMA, 20 września 2016

Marcin Kargul

Dodaj komentarz