Nieodpowiednia długość i jakość snu nowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego – stanowisko naukowe AHA

Marie-Pierre St-Onge i wsp. Sleep Duration and Quality: Impact on Lifestyle Behaviors and Cardiometabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. Circulation 2016 online (dostępny pełen tekst)

W Circulation opublikowano oparte na przeglądzie piśmiennictwa stanowisko American Heart  Association poświęcone tytułowemu zagadnieniu.

Jak się szacuje ok. 5-15% populacji USA cierpi na rozpoznaną wg kryteriów diagnostycznych bezsenność a ponad 30% ma niektóre jej objawy.  27-34% mężczyzn i 9-28% kobiet  wieku 30-70 lat ma bezdech nocny. Ponadto wiele osób śpi krótko z powodów osobistych, społecznych czy zawodowych.

Wynikająca z powyższych przyczyn niedostateczna długość snu, definiowana jako < 7 godzin w nocy, wiąże się ze znacząco wyższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych (miażdżyca, choroba wieńcowa, niewydolność serca, nadciśnienie, udar,  arytmia) oraz metabolicznych (otyłość, cukrzyca, dyslipidemia).

Również zbyt długi sen (≥9 godzin) wiąże się z ryzykiem kardiometabolicznym (otyłość, nadciśnienie, cukrzyca).

Zdaniem jednej z autorek,  Dr Marie-Pierre St-Onge (Columbia University, New York):

Sen powinien być rozpatrywany jako jeden z czynników  stylu życia związanych z ryzykiem sercowo-naczyniowym, podobnie jak dieta czy wysiłek fizyczny …

Klinicyści powinni pytać swoich pacjentów o sen i informować o jego znaczeniu zdrowotnym – uczulać, aby pacjenci nie bagatelizowali zaburzeń lub niedostatecznej długości snu i zalecać co najmniej 7 godzin snu w nocy.

Dalsze badania powinny być ukierunkowane na ustalenie zależności przyczynowej obserwowanych związków oraz określenie, czy poprawa snu zmniejsza ryzyko.

Stanowisko AHA postuluje przeprowadzenie  skierowanych do szerokiej publiczności kampanii edukacyjnych  na temat znaczenia snu dla zdrowia, analogicznie do akcji Simple 7 poświęconej ciśnieniu tętniczemu, stężeniu cholesterolu, glikemii, aktywności fizycznej, diecie, wadze i paleniu.

Opracowano na podstawie: Circulation, 19 września 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Nieodpowiednia długość i jakość snu nowym czynnikiem ryzyka sercowo-naczyniowego – stanowisko naukowe AHA”