Jak wyeliminować raka – artykuł na łamach Proceedings of the National Academy of Sciences

Avrum Spira i wsp. Leveraging premalignant biology for immune-based cancer prevention. PNAS online

Leczeniu raka poświecono ogromne wysiłki i środki badacze,  w ostatnich latach odnotowując znaczące postępy. Wskaźniki umieralności z powodu nowotworów w USA stopniowo zmniejszają się od dwóch dekad. Tym niemniej, rak w dalszym ciągu odpowiedzialny jest za blisko 600 000 zgonów rocznie w tym kraju. Aby kiedyś wyeliminować go całkowicie, musimy nauczyć się jak nie dopuszczać  do jego rozwoju.

Zdaniem autorów artykułu w cyklu „Perspective” pisma Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) przyszłością jest prewencja raka  oparta o odkrycia z zakresu immunologii. Nowe metody badawcze umożliwiają  poznanie, w jaki sposób różne postacie raka się rozpoczynają, jak tkanki nienowotworowe i przednowotworowe przekształcają się w zmiany złośliwe.

Transformacja nowotworowa jest procesem stopniowym. Układ immunologiczny jest zdolny przechwycić i unieszkodliwić komórki przedrakowe. Dzieje się tak niezliczoną ilość razy codziennie u każdego z nas. Ten wrodzony system obronny jest podstawą immunoprewencji, z którą wiąże się największe nadzieje. Czynnikiem niezbędnym dla jej skuteczności jest indukcja długotrwałej odpowiedzi limfocytów T pamięci (Tm), co pozwala przezwyciężyć największe ograniczenia obecnych metod chemoprewencji.

Inicjatywy takie jak The Cancer Genome Atlas (TCGA) oraz badania asocjacyjne całego genomu (genome-wide association studies – GWAS) powinny zostać radykalnie rozszerzone na prewencję nowotworów.

Krytyczne znaczenie mają szczepionki. Szczepionka przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego daje skuteczną ochronę przed nowotworami związanymi z zakażeniem wirusem HPV typu 6, 11, 16 i 18.

Zdaniem autorów, obszarami w których najszybciej możemy oczekiwać sukcesów są: zespół Lyncha – dziedzicznej predyspozycji do wielu nowotworów (jelita grubego, trzonu macicy, jajnika i innych) i stany przedrakowe krwi, jak związane z wiekiem zespoły mielodysplastyczne.

Opracowano na podstawie: Proceedings of the National Academy of Sciences, wrzesień 2016

Marcin Kargul