Szara strefa ciśnienia skurczowego 120-139 mm Hg – jak, kiedy i u kogo wdrażać lub intensyfikować leczenie hipotensyjne.

Ann Marie Navar i wsp. Assessing Cardiovascular Risk to Guide Hypertension Diagnosis and Treatment.  JAMA Cardiol. Published online (dostępny pełen tekst)

W badaniu SPRINT  (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) wykazano korzyści kliniczne z dążenia do wartości ciśnienia skurczowego < 120 mm Hg u pacjentów spełniających kryteria włączenia.

Jak zatem postępować z osobami z podwyższonym ciśnieniem skurczowym w zakresie „szarej strefy” 120-139 mm Hg?  W JAMA Cardiology opublikowano pracę odnoszącą  wyniki badania SPRINT do całej populacji USA.

W analizie posłużono się danymi 14 142 dorosłych osób z rejestrów National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) z lat 2007-2012, będących reprezentatywną próbą 206,9 milionów dorosłych mieszkańców tego kraju.

Oszacowano, że 53,3 miliona osób nieleczonych i 19,8 miliona osób leczonych hipotensyjnie należy do „szarej strefy”. Z nich odpowiednio 5,8 miliona i 8,5 miliona miało znacząco podwyższone ryzyko sercowo-naczyniowe (rozpoznana choroba sercowo-naczyniową lub 10-letnie ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego ≥15%).

Zdaniem autorów właśnie w tej grupie należy w pierwszym rzędzie rozważyć wdrożenie lub intensyfikację leczenia hipotensyjnego z niższym celem terapeutycznym < 120 mm Hg.

Co ważne, w tej grupie tylko  27% nieleczonych i 21,9% leczonych osób spełniałoby kryteria włączenia do badania SPRINT. Najczęstszymi przyczynami potencjalnego wyłączenia z tego badania były: cukrzyca, udar w wywiadzie, niewydolność serca i wiek < 50 lat.

Autorzy konkludują, że miliony Amerykanów mają podwyższone wartości ciśnienia skurczowego  w zakresie 120 -139 mm Hg i jednocześnie wysokie ryzyko sercowo-naczyniowe. Większość z nich  nie kwalifikowałaby się do badania SPRINT. Do czasu uzyskania dalszych danych jak, kiedy i u kogo wdrażać terapię lub leczyć bardziej intensywnie, klinicyści powinni uwzględniać w decyzjach terapeutycznych zarówno wartość ciśnienia jak i oszacowane ryzyko sercowo-naczyniowe.

Opracowano na podstawie JAMA Cardiology, 7 września 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Szara strefa ciśnienia skurczowego 120-139 mm Hg – jak, kiedy i u kogo wdrażać lub intensyfikować leczenie hipotensyjne.”