Konsumpcja czerwonego mięsa a zdrowie: podsumowanie wiedzy

A. Wolk. Potential health hazards of eating red meat. Journal of Internal Medicine online (dostępny pełen tekst)

Czerwone mięso (jak wołowina, cielęcina, wieprzowina baranina, jagnięcina) zawiera ważne składniki odżywcze: aminokwasy egzogenne, witaminy (zwłaszcza B12) i minerały (zwłaszcza żelazo i cynk). Często spożywane jest w postaci przetworzonej (wędliny, wędzonki).

W ostatnich dekadach konsumpcja czerwonego mięsa znacząco wzrosła, szczególnie w krajach rozwijających się. W tym samym czasie pojawia się coraz więcej doniesień, że wysoka konsumpcja czerwonego mięsa, zwłaszcza w postaci przetworzonej, może wiązać się  ze wzrostem ryzyka określonych chorób przewlekłych.

Alicja Wolk z  Karolinska Institutet w Sztokholmie dokonała przeglądu prospektywnych badań kohortowych poświęconych temu zagadnieniu.

Konsumpcja 100g na dobę nieprzetworzonego czerwonego mięsa wiązała się ze wzrostem ryzyka: udaru (11%), raka piersi (11%), raka jelita grubego (17%), zaawansowanego raka prostaty (19%) i umieralności sercowo-naczyniowej (15%).

Konsumpcja 50g na dobę przetworzonego czerwonego mięsa wiązała się ze wzrostem ryzyka: udaru (13%), raka piersi (9%), raka jelita grubego (18%),  raka prostaty (4%), raka trzustki (19%) a także umieralności całkowitej (22%), sercowo-naczyniowej (24%) i nowotworowej (8%).

A zatem wykazano niewielki lub umiarkowany ale znamienny statystycznie związek miedzy konsumpcją czerwonego mięsa a wzrostem ryzyka kilku chorób przewlekłych i przedwczesnej umieralności . W pracy omówione są potencjalne mechanizmy obserwowanej zależności.

Doniesienia z badań obserwacyjnych wraz z badaniami eksperymentalnymi stały się podstawą do włączenia przez WHO/IARC Expert Group czerwonego mięsa do listy karcenogenów (w kategoriach:  mięso nieprzetworzone – ograniczone dowody, mięso przetworzone – dostateczne dowody).

Do tej pory tylko niektóre wytyczne żywieniowe uwzględniają zalecenia dotyczące czerwonego mięsa.  Przykładowo, w Nordic Nutrition Recommendations z  2012 roku jest zalecenie, aby nie spożywać więcej niż 500 g czerwonego mięsa tygodniowo, w tym tylko małą część  powinny stanowić produkty przetworzone.

Opracowano na podstawie: Journal of Internal Medicine, sierpień 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Konsumpcja czerwonego mięsa a zdrowie: podsumowanie wiedzy”