Internet nie jest dobry dla naszej pamięci – wyniki eksperymentu

Benjamin C. Storm i wsp. Using the Internet to access information inflates future use of the Internet to access other information.  Memory, 2016;online (dostępny pełen tekst)

Łatwość dostępu do ogromnych zasobów informacji online (a niekiedy wręcz uzależnienie od internetu)   ma wpływ na nasze procesy myślowe związane z rozwiązywaniem problemów, przypominaniem i uczeniem się. Naukowcy na łamach Memory opublikowali wyniki badania (omówione również w serwisie Science Daily)  w którym wykazali, że korzystanie z internetu w celu poszukiwania informacji wpływa na skłonność danej osoby do powtarzania tego schematu w podobnych sytuacjach. Internet staje się sposobem na ,,przeładowanie poznawcze”.

Możemy myśleć, że pamięć jest czymś, co dzieje się w głowie, niemniej jednak w coraz większym stopniu staje się czymś, co wydarza się za pomocą środków będących poza nią. Badacze przeprowadzili  trzy eksperymenty, aby określić prawdopodobieństwo sięgnięcia po komputer lub smartfon celem odpowiedzi na pytania. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy które miały odpowiedzieć na kilka  pytań z wiedzy ogólnej (np. kto został prezydentem po zabójstwie JF Kennediego) – jedna grupa wykorzystywała tylko swoją pamięć, druga używała wyszukiwarki Google. Następnie, do odpowiedzi na kolejne, jeszcze łatwiejsze pytanie (np. ile jest znaków zodiaku), wszyscy uczestnicy mogli, ale nie musieli wykorzystać  wyszukiwarkę internetową.

Wyniki pokazały, że uczestnicy, którzy wcześniej korzystali z internetu aby uzyskać informacje chętniej ponownie korzystali z wyszukiwarki Google aby odpowiedzieć na kolejne, prostsze pytania niż ci, którzy poprzednio musieli opierać się na swojej pamięci. Nie tylko częściej to robili, ale też  sięgali po to rozwiązanie znacznie szybciej i spędzili łącznie mniej czasu na wykorzystanie własnej pamięci przed użyciem internetu. Co ciekawe, 30% uczestników, którzy wcześniej korzystali z internetu, nawet nie próbowało odpowiedzieć na jedno proste pytanie z pamięci.

Główny autor badania  (Benjamin C. Storma, Department of Psychology, University of California, Santa Cruz) skomentował:

Pamięć ulega zmianom. Nasze badanie pokazuje, że korzystając z internetu, aby wspierać i rozszerzać naszą pamięć stajemy się coraz bardziej zależni od niego.

Badania  wskazuje, że użycie pewnego sposobu do znajdywania informacji ma znaczący wpływ na przyszłe zachowanie w podobnej sytuacji. Czas pokaże, czy nie będzie to miało dalej idących skutków dla ludzkiej pamięci. Oczywiście internet jest  coraz bardziej wszechstronny, niezawodny i na ogół szybszy niż ludzka pamięć, co zostało potwierdzone przez bardziej dokładne odpowiedzi uczestników korzystających z niego podczas tego badania.

W świecie informacji dostępnej na ekranie smartfona potrzeba zapamiętywania trywialnych faktów, nazw czy numerów nieuchronnie staje się staje się coraz mniej  potrzebna dla funkcjonowania w codziennym życiu. Niemniej jednak należy zastanowić się, czy nie ma w tym miejscu analogii z nieużywanym narządem, który zanika.

Na podstawie Memory, 26 sierpinia 2016

opracowała Emilia Kudraszew

0 replies on “Internet nie jest dobry dla naszej pamięci – wyniki eksperymentu”