Interwencje diagnostyczne i terapeutyczne o marginalnej korzyści klinicznej – dane z USA

Rachel O. Reid i wsp. Low-Value Health Care Services in a Commercially Insured Population. JAMA Intern Med. Published online

Ocenia się, że niepotrzebne wydatki w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej mogą sięgać 750 miliardów dolarów rocznie, z czego 200 miliardów przypada na niepotrzebne leczenie. Ograniczenie tych kosztów ma na celu kampania “Wybieraj rozsądnie”  (Choosing Wisely) firmowana przez  National Physicians Alliance.

W JAMA Internal Medicine opublikowano pracę poświęconą interwencjom diagnostycznym i terapeutycznym o marginalnej korzyści klinicznej wśród pacjentów komercyjnej organizacji ubezpieczeniowej UnitedHealthcare w 2013 r. Interwencje takie określono wg definicji przyjętych przez organizację Medicare i kampanię Choosing Wisely.

Spośród analizowanych  1 468 689 pacjentów, 114 732 (7.8%) otrzymało  niepotrzebne usługi. Najczęstsze były następujące, nieuzasadnione szczególnymi wskazaniami interwencje:  oznaczenie T3 w niedoczynności tarczycy (1,5%), badania obrazowe w bólu okolicy lędźwiowej  (1,3%) i bólach głowy (1%). U około 0,5% pacjentów wykonano: oznaczenie stężenia homocysteiny jako czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego, badanie obrazowe tętnicy szyjnej przy braku objawów, przedoperacyjne badanie rtg klatki piersiowej czy badania obrazowe z powodu zapalenia rozcięgna podeszwowego.

Największy łączny koszt odnotowano dla następujących nieuzasadnionych szczególnymi wskazaniami   interwencji:  injekcje zewnątrzoponowe w bólach kręgosłupa (37%), obrazowanie w bólach głowy (11%) i bólach kręgosłupa (9,4%), angioplastyka w stabilnej chorobie wieńcowej (6%).

Uznając niedoskonałości przedstawionej  analizy autorzy podkreślają, że sugeruje ona  znaczne możliwości ograniczenia zbędnych wydatków ochrony zdrowia.

Opracowano na podstawie: JAMA Internal Meicine, 29 sierpnia 2016

Marcin Kargul