Długość życia rodziców to prognoza naszego zdrowia w starszym wieku – nowa analiza największej bazy danych

Janice L Atkins i wsp. Longer-Lived Parents and Cardiovascular Outcomes. JACC 2016; 68 (8): 874

Im dłużej żyli nasi rodzice, tym prawdopodobnie dłużej będziemy żyć my i  zachowamy lepsze zdrowie w wieku sześćdziesięciu-siedemdziesięciu lat. Długowieczność rodziców  oznacza też,  że  mamy  niższe ryzyko chorób serca i niektórych nowotworów.

W badaniu opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology (omówione również w serwisie Science Daily) wykazano,  że znajomość wieku, w którym zmarli rodzice pacjenta może pomóc przewidzieć ryzyko chorób krążenia oraz nowotworów.

Naukowcy w swojej pracy wykorzystali dane  z bazy UK Biobank  186.000 potomków w średnim wieku (55-73 lat, średnio 62,8 lat), których następnie poddali obserwacji przez okres ośmiu lat. Jest to największe dotychczas badanie poświęcone temu zagadnieniu.

Długość życia zarówno matki jaki ojca  >=70 lat wykazywały związek z umieralnością całkowitą.  Oceniana łącznie długość życia obojga rodziców była odwrotnie skorelowana (współczynnik ryzyka zgonu  w przeliczeniu na 1 odchylenie standardowe wieku rodziców) z umieralnością całkowitą (HR: 0.91; 95% CI: 0.89 do 0.94), z powodu choroby wieńcowej (HR: 0.83; 95% CI: 0.78 do 0.89) i z powodu nowotworów (HR: 0.92; 95% CI: 0.90 do 0.95).

Osoby  posiadające dłużej żyjących rodziców wykazywały też mniejszą częstość występowania wielu  schorzeń układu sercowo-naczyniowych: miażdżycy obwodowej,  niewydolności serca, udaru mózgu, nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii i migotania przedsionków.

Chociaż czynniki takie jak palenie tytoniu, wysokie spożycie alkoholu, niska aktywność fizyczna czy otyłość są ważne, długość życia rodziców po uwzględnieniu tych czynników była dalej istotna dla przewidywania ryzyka zgonu.

Badanie to jest potwierdzeniem wyników innej pracy naukowców z University of Exeter Medical School, którzy na początku tego roku, również wykorzystując dane z UK Biobank, wykazali związek genetyczny między długowiecznością rodziców a ryzykiem chorób serca.

Profesor George Kuchel, współautor badania i dyrektor Centrum UConn on Aging zauważył, że:

Badanie dostarcza paliwa aby naprawdę  wzmocnić wysiłki badawcze naszego zespołu i innych naukowców w zakresie Geronscience, obszaru poszukiwań związków biologii starzenia się i chorób związanych z wiekiem.

Starzenie się jest najważniejszym czynnikiem ryzyka dla typowych schorzeń przewlekłych, takich jak choroby serca, choroba Alzheimera i rak, które dzielą z nim  wspólne szklaki patogenetyczne. Dlatego działania mające na celu spowolnienie biologicznych procesów starzenia mogą także opóźnić wystąpienie choroby i niepełnosprawności, wydłużając życie w zdrowiu oraz niezależność naszych seniorów.

Opracowała na podstawie  Journal of the American College of Cardiology, 23 sierpnia 2016

Emilia Kudraszew

0 replies on “Długość życia rodziców to prognoza naszego zdrowia w starszym wieku – nowa analiza największej bazy danych”