Srebro we włosach i uśmiech na twarzy – zdrowie psychicznie ulega poprawie wraz z wiekiem: nowe dane

Michael L. Thomas i wsp. Paradoxical Trend for Improvement in Mental Health With Aging: A Community-Based Study of 1,546 Adults Aged 21–100 Years. J Clin Psychiatry 2016;77(8):e1019–e1025

Zgodnie z powszechnym przeświadczeniem  proces starzenia wiąże się z pogorszeniem stanu fizycznego i czynności poznawczych, czemu towarzyszy również pogorszenie zdrowia psychicznego.

Nowe badanie przeprowadzone w University of California-San Diego School of Medicine przeczy temu stereotypowi. Pracę opublikowano w Journal of Clinical Psychiatry a także omówiono w serwisie Medical News Today.

W latach 2010-2013  zebrano  w sposób przekrojowy dane  reprezentatywnej próby  1546 osób w wieku 21-100 lat w ramach badania Successful AGing Evaluation (SAGE). Informacje z rozmów telefonicznych i ankiet z wizyt domowych  dotyczyły mierników zdrowia fizycznego, psychicznego i  kognitywnego.

Analiza statystyczna metodą regresji wielomianowej sugeruje pogorszenie funkcjonowania fizycznego i poznawczego w trakcie życia o średnio 1,5-2 odchylenia standardowe. W przeciwieństwie, w zakresie różnych atrybutów zdrowia psychicznego obserwuje się przebiegającą  liniowo poprawę o około 1 odchylenie standardowe.

Jak stwierdził jeden z badaczy, Dr Dilip Jeste:

Uczestnicy zgłaszali, że czuli się lepiej z sobą i swoim życiem z roku na rok, z dekady na dekadę.

Jednocześnie odnotowano, że osoby w trzeciej i czwartej dekadzie życia częściej przejawiały zwiększony poziom odczuwanego stresu oraz objawy lęku i depresji.

Ten okres „fontanny młodości” wiąże się ze znacznie gorszym samopoczuciem psychicznym niż  inne okresy dorosłego życia.

Zgodnie z wcześniejszymi badaniami, starsi ludzie mają większą umiejętność radzenia sobie ze stresującymi wydarzeniami życiowymi, co może wyjaśnić poprawę zdrowia psychicznego z wiekiem. Jak stwierdził Dr Jeste, starsze osoby nabyły umiejętność:

 … jakoś przetrzymywać drobne sprawy. A wiele uprzednio poważnych spraw staje się drobnymi.

Innym wyjaśnieniem może być związana  z wiekiem mądrość życiowa. Starsze osoby lepiej regulują stany emocjonalne i lepiej podejmują złożone decyzje społeczne, a także w mniejszym stopniu kumulują negatywne emocje i wspomnienia.

Zdaniem badaczy, częstość psychologicznego dystresu i zaburzeń psychicznych u osób młodszych wydaje się narastać. Zgłębienie mechanizmów lepszego zdrowia psychicznego w starszym wieku mimo ograniczeń fizycznych może pomóc w opracowaniu interwencji we wszystkich grupach wiekowych.

Opracowano na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry, sierpień 2016

Marcin Kargul