Niezdrowy styl życia “kosztuje” Kanadyjczyków średnio 6 lat życia

Douglas G. Manueli wsp. Measuring Burden of Unhealthy Behaviours Using a Multivariable Predictive Approach: Life Expectancy Lost in Canada Attributable to Smoking, Alcohol, Physical Inactivity, and Diet.  PLoS Med 13(8):e1002082 (dostępny pełen tekst)

W piśmie PLOS Medicine przedstawiono oszacowanie wpływu niezdrowego stylu życia na długość życia mieszkańców Kanady. Do analizy posłużył algorytm wykorzystujący dane Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) oraz Statistics Canada 2009-2010 Canadian Community Health Survey. Dane te obejmowały ok.  miliona osobodni obserwacji i 9900 zgonów.

Stwierdzono, że niezdrowy styl życia “kosztuje” Kanadyjczyków średnio 6 lat życia, tzn, że o tyle byłoby dłuższe średnie przeżycie, gdyby wyeliminować palenie, nieaktywność fizyczną, niezdrową dietę i spożycie alkoholu.

Osoby z najkorzystniejszym profilem stylu życia miały przewidywany czas przeżycia o 17,9 lat dłuższy niż osoby z profilem najgorszym (88,2 vs 70,3 lat).

Odsetek zgonów, które można przypisać poszczególnym składowym stylu życia wynosił: 26% palenie, 24% nieaktywność fizyczna, 12% zła dieta i 0,4% nadużywanie alkoholu.

Najbardziej skracało życie  palenie (u mężczyzn dla całej populacji średnio 3,1 lat, dla aktualnych nałogowych palaczy 9,5 lat; u kobiet odpowiednio  2,4 lat i  13,2 lat) oraz nieaktywność fizyczna (mężczyźni 2,1 roku; kobiety 3 lata).

W sieci jest dostępny kalkulator przewidywanej długości życia oparty na omawianym algorytmie: Project Big Life (recalculate).

Opracowano na podstawie; PLOS Medicine, 16 sierpnia 2016

0 replies on “Niezdrowy styl życia “kosztuje” Kanadyjczyków średnio 6 lat życia”