Czy bliźnięta żyją dłużej i dlaczego?

David J. Sharrow, James J. Anderson. A Twin Protection Effect? Explaining Twin Survival Advantages with a Two-Process Mortality Model. PLOS ONE, 2016; 11 (5): e0154774  (dostępny pełen tekst)

Przeprowadzono wiele  badań nad bliźniętami, najczęściej aby odróżnić wpływ czynników wrodzonych i środowiskowych w patogenezie różnych chorób. Praca opublikowana w PLOS ONE jest  pierwszą poświęconą  długości życia.

Dane pochodzą z duńskiego rejestru Danish Twin Registry, zawierającego informacje o długości życia 2932 par bliźniąt tej samej płci urodzonych w latach 1870-1900 (które przeżyły co najmniej 10 lat). Dane te porównano z całą duńską populacją.

Stwierdzono, że w przypadku obu płci bliźnięta monozygotyczne miały niższą umieralność we wszystkich przedziałach wiekowych.   Największa różnica przeżycia u mężczyzn dotyczyła 5 dekady życia (ok. 6 punktów procentowych, tzn jeśli w ogólnej populacji w wieku 45 lat żyło nadal 84%, to wśród bliźniaków 90%).   U kobiet największa różnica  (ok. 10 punktów procentowych) dotyczyła przedziału 60-65 lat. Umieralność  bliźniąt dizygotycznych była nieco niższa niż populacji ogólnej, ale wyższa niż monozygotycznych.

Zdaniem autorów wyniki odzwierciedlają korzyści ze wsparcia społecznego, podobnie jak opisany uprzednio protekcyjny efekt małżeństwa. W tym drugim przypadku zachodzi jednak możliwość odwrotnej zależności, że to osoby zdrowsze częściej wchodzą w związki. W przypadku bliźniąt czynnik ten nie odgrywa roli.

Związki społeczne mogą korzystnie wpływać na zdrowie na wiele sposobów. Osoby bliskie mogą zachęcać do aktywności i do porzucania złych nawyków. Pozwalają się wyżalić czy wyładować emocje, troszczą się w chorobie. Dostarczają emocjonalnego i materialnego wsparcia.

Bliźnięta jednojajowe wykazują silniejsze relacje i lepiej odczuwają potrzeby swojego bliźniaka, co może tłumaczyć większy wpływ na przeżycie.

Zdaniem jednego z autorów, Davida J. Sharrowa (University of Washington, Seattle) praca ma szersze implikacje:

Badania wykazały,  że społeczne interakcje czy społeczne związki są ważne w wielu aspektach.

Większość ludzi nie ma bliźniaka, ale jako społeczeństwo możemy inwestować w społeczne związki jako sposób na promocję zdrowia i długiego życia.

Opracowano na podstawie: PLOS ONE, maj 2016

Marcin Kargul

 

0 replies on “Czy bliźnięta żyją dłużej i dlaczego?”