O korzyściach z wysiłku fizycznego raz jeszcze – liczą się wszystkie domeny życia

Hmwe H Kyu i wsdp. Physical activity and risk of breast cancer, colon cancer, diabetes,  ischemic heart disease, and ischemic stroke events: systematic review and dose-response meta-analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. BMJ 2016;354:i3857 (dostępny pełen tekst)

Istnieją liczne doniesienia naukowe poświęcone korzyściom zdrowotnym aktywności fizycznej, ale większość z nich koncentruje się na aktywności w czasie wolnym.

W BMJ opublikowano wyniki dużej analizy prospektywnych badań kohortowych, poświęconej związkowi  całościowej aktywności fizycznej z chorobowością z powodu: raka piersi i jelita grubego, cukrzycy, choroby niedokrwiennej serca oraz udaru niedokrwiennego.

Do analizy włączono 174 badania (149 184 285 pacjentolat obserwacji). Aktywność fizyczną oceniano w 4 domenach (czas wolny, praca, transport, zajęcia domowe) i wyrażano w ekwiwalentach metabolicznych  (MET), a więc uwzględniając częstość, długość i intensywność wysiłku.

Wykazano, że znacząca redukcja  częstości wspomnianych chorób była obecna przy całkowitym wysiłku rzędu  3000-4000 MET na tydzień (powyżej krzywa korzyści do dawki ulegała spłaszczeniu).  Jest to wartość znacznie większa niż rekomendowane przez WHO minimum 600 MET ma tydzień.

Przykładowo, tygodniowa aktywność 600 MET vs brak aktywności zmniejszała ryzyko cukrzycy o 2%, podczas gdy wzrost aktywności z 600 do 3600 MET o 19%.

Przytoczony przez autorów przykład aktywności  3000 MET tygodniowo to codzienny wysiłek związany z chodzeniem po schodach przez 10 min, odkurzaniem przez 15 min, pracą w ogrodzie przez 20 min, bieganiem przez 20 min i transportem pieszym  lub  rowerem przez 25 minut.

Jeden z  badaczy,  Mohammad H Forouzanfar (University of Washington) stwierdził:

Taka ilość wysiłku może wydawać się dość duża,  ale chodzi o całkowity wysiłek we wszystkich domenach życia… Osoby obecnie nieaktywne klinicyści powinni zachęcać do włączania aktywności fizycznej do codziennych zajęć.

Zdaniem autorów, koncentrowanie się tylko na wybranej domenie życia, jak np. aktywność w czasie wolnym, jak w  większości badań, ogranicza zastosowanie ich wyników codziennym życiu. Wzięcie pod uwagę wszystkich domen życia zwiększa możliwości promocji aktywności fizycznej (jak większa aktywność w pracy, zajęciach domowych i w ogrodzie czy aktywne formy przemieszczania się).

Opracowano na podstawie: BMJ, 9 sierpnia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “O korzyściach z wysiłku fizycznego raz jeszcze – liczą się wszystkie domeny życia”