Nadciśnienie w świecie – rozpowszechnienie i kontrola w krajach o średnim/niskim i wysokim dochodzie.

Katherine T. Mills i wsp. Global Disparities of Hypertension Prevalence and Control A Systematic Analysis of Population-Based Studies From 90 Countries. Circulation 2016;134: (dostępny pełen tekst)

Nadciśnienie jest czołową przyczyną przedwczesnej umieralności na świecie. W Circulation opublikowano porównanie trendów epidemiologicznych w okresie 2000 – 2010. W analizie uwzględniono 135 badań populacyjnych obejmujących 968 419 pacjentów z 90 krajów.

W 2010 roku nadciśnienie miało 31,1% (95% CI 30.0%–32.2%) dorosłej populacji w świecie. Wskaźniki chorobowości w krajach o wysokim oraz średnim/niskim dochodzie wyniosły odpowiednio 28.5%  i 31.5%. W liczbach bezwzględnych stanowi to odpowiednio 349 milionów i 1,04 miliarda osób.

W okresie 2000-2010 rozpowszechnienie nadciśnienia w tych krajach odpowiednio zmniejszyło się o 2,6 punktu procentowego i wzrosło o 7,7 punktu procentowego.

W samym tym okresie w krajach o wysokim dochodzie wzrosły średnie wskaźniki świadomości (58.2% vs 67.0%), leczenia (44.5% vs 55.6%) i kontroli nadciśnienia (17.9% vs 28.4%). W krajach o średnim/niskim dochodzie wzrosły wskaźniki świadomości (32.3% vs  37.9%) i leczenia (24.9% vs 29.0%), nieznacznie zmniejszył się wskaźnik kontroli (8.4% vs 7.7%).

Zdaniem autorów narastają globalne nierówności w zakresie skuteczności rozpoznania i leczenia nadciśnienia.

W opinii głównego badacza (Jiang He, Tulane University, New Orleans, Louisiana):

Starzenie się i urbanizacja populacji, którym często towarzyszą czynniki związane z niezdrowym stylem życia, jak wysokokaloryczna, bogata w tłuszcze  i sód dieta  i brak aktywności fizycznej, mogą odgrywać istotna rolę w epidemii nadciśnienia w krajach o niskim i średnim dochodzie.

Opracowano na podstawie: Circulation, 9 sierpnia 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Nadciśnienie w świecie – rozpowszechnienie i kontrola w krajach o średnim/niskim i wysokim dochodzie.”