Zgony możliwe do uniknięcia – skala, możliwości przeciwdziałania

Harnessing primary care to reduce avoidable mortality. Lancet 2016;388:104 (dostępny pełen tekst)

Zgodnie z raportem  Office for National Statistics, w 2014 w Anglii i Walii  prawie jedna czwarta spośród 500 000 zgonów osób w wieku poniżej 74 lat była możliwa do uniknięcia.

Nowa definicja „zgonów możliwych do uniknięcia” (avoidable mortality) łączy dwa pojęcia: zgony możliwe do uniknięcia w głównej mierze poprzez  zastosowanie interwencji medycznej – leczenia i profilaktyki wtórnej (amenable/treatable mortality – np. choroby sercowo-naczyniowe, rak szyjki macicy) oraz zgony możliwe do uniknięcia głównie poprzez  profilaktykę z zakresu zdrowia publicznego (preventable mortality, np. rak płuc, marskość wątroby).

Przedwczesna umieralność powoduje skrócenie życia u dorosłych o średnio 23 lata, w 60% dotyczy mężczyzn. Szczegółowe dane z raportu identyfikują obszary do możliwej poprawy.

Niedawno opublikowano także wytyczne NICE (National  Institute  for Health  and  Care  Excellence) dotyczące postępowania w podstawowej opiece zdrowotnej przy podejrzeniu raka (Suspected cancer, NICE quality standard).

NICE podkreśla, że w POZ bardzo istotny jest bezpośredni i szybki dostęp  do wyników endoskopii oraz badań obrazowych. Innym ważnym aspektem jest przekazywanie pacjentom wyczerpującej i zrozumiałej pisemnej informacji przy kierowaniu do specjalisty.

Oba dokumenty zwracają uwagę na znaczenie doświadczenia i przenikliwości klinicznej oraz umiejętności komunikacji lekarzy opieki podstawowej.

Opracowano na podstawie: Lancet 2016, 9 lipca 2016

Marcin Kargul

0 replies on “Zgony możliwe do uniknięcia – skala, możliwości przeciwdziałania”