Elektroniczne narzędzia w pracy lekarza a ryzyko wypalenia zawodowego

Tait D. Shanafelt i  wsp. Relationship Between Clerical Burden and Characteristics of the Electronic Environment With Physician Burnout and Professional Satisfaction.  Mayo Clin Proc. 2016;91(7):836-848

Badania wskazują, że ponad połowa amerykańskich lekarzy doświadcza objawów wypalenia zawodowego a odsetek ten jest znacznie wyższy niż w innych grupach zawodowych. Sprzyjają temu współczesne wymagania  dotyczące produktywności, presja ekonomiczna a także obciążenia czynnościami administracyjnymi.

Niektórzy lekarze uważają, że do wypalenia może przyczyniać się także informatyzacja wykonywanego zawodu. Zagadnieniu temu poświęcona jest praca opublikowana w Mayo Proceedings of Medicine.

Badaniu kwestionariuszowemu poddano lekarzy wszystkich specjalności w całym kraju. Uzyskano 6375 odpowiedzi.

Ponad 80% badanych posługiwało się elektroniczną dokumentacją medyczną (electronic health records, EHRs) a ok. 75% elektronicznym systemem zaleceń lekarskich (computerized physician order entry, CPOE).  Lekarze korzystający z EHRs i CPOE wykazywali niższą satysfakcję z czynności administracyjnych i częstsze  wypalenie zawodowe.

Tylko co trzeci badany uznał, że obciążenia administracyjne związane z tymi narzędziami mają uzasadnienie w postaci poprawy opieki nad pacjentem.

Niektóre z wcześniejszych badań sugerowały, że informatyzacja może poprawiać wyniki leczenia, ale dane są niejednoznaczne. Jednocześnie elektroniczne narzędzia zwiększają obciążenia administracyjne, wysiłek kognitywny i mogą powodować rozproszenie uwagi.

Zdaniem autorów informatyzacja pracy lekarza daje nadzieje na lepszą  koordynację opieki, redukcję błędów i ogólną poprawę jakości leczenia.  Jednakże  obecne narzędzia elektroniczne mogą mieć różne negatywne konsekwencje w postaci zmniejszenia efektywności, zwiększenia obciążeń administracyjnych i większego ryzyka wypalenia zawodowego. Potrzebne jest innowacyjne  podejście do tego zagadnienia.

Opracowano na podstawie: Mayo Proceedings of Medicine, lipiec 2016

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Elektroniczne narzędzia w pracy lekarza a ryzyko wypalenia zawodowego”