Jak sprawić, żeby ludzi więcej chodzili

Jennifer Abbasi.  Walking Movement Grows, Neighborhood Walkability Gains Attention. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

Amerykański lekarz David Sabgir już w latach 90-tych namawiał swoich pacjentów do spacerów. Po kliku latach stwierdził, że same namowy są zupełnie nieskuteczne  i w akcie pewnej desperacji zaproponował wspólne spacery z nim i jego rodziną. Tak narodził się ogólnokrajowy ruch „Walk with a Doc”, który obecnie angażuje w regularne spacery 3000 lekarzy i innych profesjonalistów medycznych i ok. 200 000 pacjentów- członków lokalnych społeczności.

Organizacja ta usilnie zabiega o uczynienie  okolic zamieszkania bardziej przyjaznymi przemieszczaniu się na piechotę i spacerom  (chodniki, skrzyżowania, organizacja ruchu, parki).

Chodzenie jest  powszechnie uznawane za najprostszą aktywność pozwalająca wypełniać zalecenia co najmniej 150 minut tygodniowo wysiłku aerobowego o umiarkowanej intensywności.

Zdecydowana większość badań wskazuje że w dzielnicach przyjaznych spacerom ludzie częściej przemieszczają się na piechotę, rowerem i środkami miejskiej komunikacji. W badaniu przekrojowym przeprowadzonym w 14 miastach świata takie sąsiedztwo wiązało się z aktywnością fizyczną w postaci chodzenia  dłuższą o 68-89 minut tygodniowo.

W niedawnym badaniu z Kanady opartym na największym krajowym rejestrze, sprzyjające spacerom sąsiedztwo wiązało się z rzadszym występowaniem nadwagi i otyłości i mniejszą zapadalnością na cukrzycę.

W innej pracy z tego kraju mężczyźni, którzy przeprowadzili się do dzielnic sprzyjających spacerom po 12 latach mieli niższy BMJ, w odróżnieniu od  mężczyzn mieszkających w okolicach mniej przyjaznych aktywności.

Kolejnym argumentem na rzecz korzyści zdrowotnych inwestycji w infrastrukturę sprzyjającą chodzeniu mogą być doświadczenia z Oklahoma City.  W mieście tym w 2007 r. zainwestowano środki w wysokości 1% podatku od sprzedaży w chodniki, ścieżki i  parki. Jako cel wyznaczono utratę łącznie  miliona funtów wagi przez 600 000 mieszkańców, co udało się osiągnąć do 2012 r.

Niedawno opisane starania zyskały wsparcie instytucjonalne pod postacią inicjatywy Lekarza Naczelnego USA  zatytułowanej „Step It Up! The Surgeon General’s Call to Action to Promote Walking and Walkable Communities.”

Opracowano na podstawie: JAMA, 29 czerwca 2016

Marcin Kargul