Czy na przestrzeni ostatnich lat nawyki żywieniowe ulegają poprawie?

Colin D. Rehm i wsp. Dietary Intake Among US Adults, 1999-2012. JAMA. 2016;315(23):2542-2553

W JAMA opublikowano pracę dotyczącą przestrzegania przez Amerykanów zaleceń dietetycznych na przestrzeni lat 1999-2012.  Nie oceniano zawartości kalorycznej, ale zgodność rzeczywistego spożywania określonych grup produktów z zaleceniami żywieniowymi American Heart Association.

Analizowano dane zebrane  w reprezentatywnych grupach mieszkańców USA ramach 7 cykli badania National Health and Nutrition Examination Survey (n= 33 9320). Co ważne, dane na temat wszystkich produktów spożywanych w ciągu ostatnich  24 godzin zbierali przeszkoleni ankieterzy.

Oceniano spożycie 5 głównych kategorii: warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, ryb i owoców morza, napojów słodzonych oraz soli. Na tej podstawie przestrzeganie zaleceń dietetycznych  w skali głównej 0-50 punktów podzielono na złe (<20), pośrednie  (20-39,9) i idealne (≥40).

Dodatkowo analizowano spożycie orzechów i roślin strączkowych, przetworzonych produktów mięsnych oraz tłuszczów nasyconych (skala dodatkowa 0-80).

W latach 1999-2012  średni wynik głównej skali poprawił się  19.0 to 21.2  (P < .01) a dodatkowej  z 35.1 do 38.5 (P < .01).

Wzrosło spożycie produktów pełnoziarnistych, orzechów, w mniejszym stopniu ryb i owoców morza.  Zmniejszyło się spożycie napojów słodzonych.

Nie zmieniło się istotnie spożycie warzyw i owoców, przetworzonego mięsa, tłuszczów nasyconych oraz soli.

W omawianym okresie zmniejszył się odsetek osób ze złą dietą na podstawie skali  głównej  z 55.9% do 45.6%,  zwiększył z punktacją pośrednią z 43.5% do 52.9% i z idealną z 0,7% do 1,5%.

Stwierdzono różnice w zakresie diety zależne od grup etnicznych, wykształcenia i dochodów.

Zdaniem autorów wyniki mogą stanowić pole do dyskusji na temat co udało się osiągnąć a gdzie leży możliwość poprawy.

W towarzyszącym edytorialu  dr Margo A. Denke (University of Texas) stwierdza:

Osiągnięcie  zmian w diecie stanowi wyzwanie. Porady klinicystów nie dają utrzymującego się efektu dopóki pacjent nie zmieni trwale codziennych nawyków żywieniowych.

Chociaż odnotowano pewną poprawę w okresie 1999-2012, klinicyści, pacjenci oraz przemysł spożywczy muszą współpracować aby stawić czoła wyzwaniu uczynienia diety Amerykanów zdrowszą.

Opracowano na podstawie: JAMA, 21 czerwca 2106

Marcin Kargul

 

 

0 replies on “Czy na przestrzeni ostatnich lat nawyki żywieniowe ulegają poprawie?”