Jaka metoda skriningu raka jelita grubego? komentarz do wytycznych USPSTF

David F. Ransohoff; Harold C. Sox. Clinical Practice Guidelines for Colorectal Cancer Screening. New Recommendations and New Challenges. JAMA online (dostępny pełen tekst)

Autorzy komentarza do najnowszych wytycznych USPSTF na temat skriningu raka jelita grubego podkreślają, że  rekomendacje nie wyróżniają jednej  konkretnej strategii przesiewowej.

Jednakże, w opublikowanym równoległe oszacowaniu metodą mikrosymalacji   różnych strategii   wykazano, że cztery  przynoszą zbliżone korzyści w odniesieniu do uratowanych lat życia: kolonoskopia,  badanie na krew utajoną metodą immunochemiczną  (fecal immunochemical testing, FIT), sigmoidoskopia + FIT oraz kolonografia CT. Pozostałe (sama sigmoidoskopia, test na obecność w stolcu DNA komórek nowotworowych oraz test na krew utajoną metodą   gwajakolową  uznano za nieco mniej efektywne.

Porównując  z kolei strategie pod katem dowodów  na zmniejszenie umieralności w oparciu o badania randomizowane, do tej pory dowody takie uzyskano dla sigmoidoskopii samej i z FIT oraz dla badania na krew utajoną metodą gwajakolową.

Jak zatem testy mogą się różnić skutecznością a zarazem mieć równorzędna pozycję w wytycznych? Wyjaśnieniem może być zasada cytowana w rekomendacjach „Najlepszym testem przesiewowym jest ten, który zostanie przeprowadzony”. Dana metoda może wypaść nieco gorzej w badaniu na reprezentatywnej próbie populacji ale bardziej odpowiadać indywidualnym preferencjom pacjenta a więc mieć większe prawdopodobieństwo bycia wykonaną.

USPSTF zaleca wybór strategii przesiewowej  wspólnie z pacjentem. Pacjent musi być poinformowany o korzyściach i ograniczeniach  każdej metody i czynnie zadeklarować uczestnictwo w badaniu przesiewowym. Wspólna decyzja jest absolutnie kluczowa dla grupy roboczej, która przygotowała nowe wytyczne.

Opracowano na podstawie; JAMA, 15 czerwca 2016

Marcin Kargul