Nowe rekomendacje badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego (USPSTF)

US Preventive Services Task Force. Screening for Colorectal CancerUS Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. Published online (dostępny pełen tekst)

Rak jelita grubego jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych w USA. W 2013 r.  rozpoznano go u ok. 134 000 osób a  ok. 49 00 zmarło z jego powodu.

Organizacja US Preventive Services Task Force (USPSTF) opublikowała aktualizację rekomendacji dotyczących badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Oceniono następujące metody skriningu: kolonoskopię, sigmoidoskopię,  kolonografię TK, testy na krew utajoną metodą   gwajakolową i immunochemiczną, test na obecność w stolcu DNA komórek nowotworowych oraz badanie krwi opierające się na analizie metylacji genu SEPT9 (Septyna 9).

Brano pod uwagę następujące parametry: redukcję zapadalności na raka jelita grubego i umieralności, szkody związane ze skriningiem, oraz czułość i swoistość w rozpoznawaniu polipów, zaawansowanych gruczolaków i raka.

USPSTF rekomenduje prowadzenie badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego u bezobjawowych osób przeciętnego ryzyka w wieku 50-75 lat. Rekomendacja ma stopień A, co oznacza  wysoki stopień pewności, że interwencja ma istotną korzyść zdrowotna netto (korzyść kliniczna po uwzględnieniu ewentualnego działania szkodliwego w populacji podstawowej opieki zdrowotnej).

Dostępne są różne strategie skriningu, różniące się poziomem dowodów potwierdzających ich skuteczność oraz mające specyficzne przewagi i ograniczenia. Nie ma jednak danych empirycznych dowodzących, że któraś z tych strategii przynosi większe korzyści netto (w artykule omówione są poszczególne metody skriningowe).

Decyzja o badaniu przesiewowym u osób w wieku 76-85 lat powinna mieć charakter  indywidualny, uwzględniający ogólny stan zdrowia i wcześniejsze badania przesiewowe (poziom rekomendacji C).

USPSTF podkreśla, że badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego są w praktyce  niedostatecznie stosowane w USA.

Opracowano na podstawie: JAMA, 15 czerwca 2016

Marcin Kargul